قانون ارتعاش

قانون ارتعاش به زبان ساده [ روش ها و موانع ارتعاش ]

موفقیت
1 دیدگاه

نقد و بررسی قانون ارتعاش چیست؟

قانون ارتعاش از مهم‌ترین و موثرترین قوانین در اجرای رسیدن به خواسته‌ها و رویاها است که به عنوان قانون اولیه در جهان هستی و قانون ثانویه در قانون جذب است‌. قانون ارتعاش در لغت به معنای مرتعش کردن خواسته‌ها و آرزوها به سمت کائنات است.

به روایتی دیگر قانون ارتعاش در قانون جذب یعنی قرار گرفتن در وادی آرزوها. ارتعاشات و فرکانس‌های قانون ارتعاش به وسیله تفکر منتقل می‌شوند، به این صورت که شما با فکر کردن به یک خواسته‌، آرزو، هدف، رویا و یا هر چیزی که رسیدن به آن می‌تواند مسرت بخش باشد، در جریان اتصال به آن قرار می‌گیرید.

برای پاسخ به سوال قانون ارتعاش چیست؟ تنها توضیح ساده‌ای که می‌توانیم ارائه دهیم تا قانون ارتعاش تعریف شود این است که، شما با فکر کردن و مرتعش کردن خواسته‌ خود به سمت کائنات آن را جذب می‌کنید.

 

استفاده از ارتعاش قانون جذب در جهت عکس

 

به صورت کلی آنچه که از تعریف قانون جذب به دست می‌آید، تاثیر کائنات است. قانون ارتعاش و قانون جذب بهترین و موثرترین اساس خلقت هستند. قانون ارتعاش یعنی خواستن و قانون جذب یعنی توانستن؛ کل این مجموعه گویای ضرب‌ المثل “خواستن توانستن است” می‌باشد. بدون این دو قانون زندگی غیر ممکن است، تفکرها غلط است، تلاش‌ها بی نتیجه است و رسیدن‌ها بی‌ معنی‌ترین اصلِ هدف تلقی می‌شود!

پیش از اینکه به شرح عکس ارتعاشات قانون جذب بپردازیم خوب است نقدی از دنیای بدون قانون ارتعاش و قانون جذب داشته باشیم.

در دنیای خالی از قانون ارتعاش، ذهن انسان‌ها پرواز نمی‌کند، فکر انسان‌ها پا فراتر از داشته‌ها نمی‌گذارد، قلب انسان‌ها رویا نمی‌سازد و از همه مهم‌تر چشم انسان‌ها آینده را نمی‌بیند! قانون ارتعاش یعنی تفکر راجع به رویاها، یعنی ساختن در وادی مغز.

بنابراین اگر قانون ارتعاش وجود نداشته باشد، هیچ فکری رویایی نمی‌سازد و هیچ رویایی روی کائنات تاثیر نمی‌گذارد و هیچ کائناتی رویای پردازش شده را جذب نمی‌کند. خیال‌پردازی نکردن و رویا نساختن مضحک‌ترین کلمات مرکب لغت‌نامه هستند.

بنابراین درمی‌یابیم که قانون ارتعاش به خودیِ خود موجود است و خواه ناخواه در ذهن، فکر، خیال و حتی رگ‌های انسان در جریان است.

این قانون گاها به صورت برعکس اتفاق می‌افتد. شاید توضیح عکس ارتعاشات قانون جذب بسیار فلسفی و خردمندانه باشد، اما اگر بخواهیم حق مطلب را در بیان ساده‌تر ادا کنیم، تنها می‌توان گفت که “رسیدن‌ها سبب خواستن‌های بیشتر می‌شوند!”. به این صورت که یک موفقیت یا به روایتی یک “جذب” ارتعاش ایجاد کرده و ولع جذب بیشتر و موفقیت بیشتر را در تاروپود انسان می‌تند.

در قالب یک مثال می‌توان چنین گفت که یک عکاس کاملا ناامید روزی بدون اینکه بخواهد و تلاشی در این راستا داشته باشد، بهترین عکس را می‌گیرد و این عکس در رسانه با نام او غوغا به پا می‌کند. این فرآیند یک نوع جذب است‌ که تقریبا از “هیچ” خواسته‌ای نشأت نگرفته است و قانون جذب بدون حضور قانون ارتعاش پدید آمده است.

حال همین عکاس روز به روز بیشتر تلاش می‌کند و با خود تصور می‌کند که موفقیت‌های بیشتر در راه هستند. به این تلاش و تصور قانون ارتعاش گفته می‌شود که از بطن قانون جذب اولیه متولد شده است. به چنین رویدادی استفاده از ارتعاش قانون جذب در جهت عکس گفته می‌شود که قانون جذب با ارتعاشات خود سبب به وجود آمدن قانون ارتعاش می‌شود.

 

بیشتر مطالعه کنید: راز اعداد تسلا و نحوة استفاده از آن ها

قانون جذب و قانون ارتعاش

 

چنانچه اشاره شد، قانون ارتعاش یا قانون فرکانس قانون اولیه است و قانون جذب قانون ثانویه تلقی می‌شود. قانون ارتعاش همراه تمرکز است و خواستن‌های ذهنی را در مسیر جذب رقم می‌زند.

مطالعه بیشتر
اعتماد به نفس

قانون جذب یعنی پیوسته رسیدن به آنچه مرتعش شده و نیز جذب تمرکزات پیشین به صورت حقیقی می‌باشد. در قانون ارتعاش شما تنها در حال تفکر هستید و در قانون جذب تفکرات شما به حقیقت بدل می‌شوند.

برای توضیح قانون ارتعاش و قانون جذب در یک مسیر می‌توانیم به ساختمانی اشاره کنیم که در ابتدا تنها یک پلن در ذهن مهندسین سازه بوده است و در انتها به یک برج در واقعیت‌ رسیده است. آن نقشه طراحی شده در ذهن مهندسین و حتی کاغذ، در جایگاه قانون ارتعاش قرار دارد که مرتعش شده و به حقیقت ساختمان و قانون جذب می‌رسد.

برای آموزش قانون جذب از دوره قانون جذب اکادمی مهرآفرین استفاده کنید.

 

قانون ارتعاش از منظر علم

 

در راستای تعریف چیستی قانون ارتعاش گفتیم که ارتعاش یعنی فرکانس تفکر به واقعیت، اما آیا در منظر علم این تعریف مبنای اساسی دارد و پذیرفته می‌شود؟

شاید علم منطقی پذیرای اصل وجودی قانون ارتعاش نباشد، اما آنچه فلسفه می‌گوید بر صراحت قانون ارتعاش واقف است. دایره تفکرات با واقعیت ارتباط مستقیم دارد؛ آنچه در ذهن انسان شکل می‌گیرد قطع به یقین وجود دارد که می‌توان تصورش کرد. البته اگر از دید کاملا منطقی نگاه کنیم متوجه می‌شویم که بعضا ارتعاشات بزرگ‌تر از حد تصور و میزان تلاش هستند، چنین فرکانسی در نود و نه درصد مواقع به جذب بدل نمی‌شود چرا که یک نوع اغراق در سر تا سر آن نهفته است.

به طور مثال شما نمی‌توانید بگویید من قانون ارتعاش و جذب را در پهنای کائنات قبول دارم پس به یک خودرو فول امکانات فکر می‌کنم و آخر ماه این خودرو را دارم! منطق اساس قانون ارتعاش و خواستن بی منطق به رسیدن ختم نمی‌شود.

 

راز بزرگ ارتعاش قدرتمند

 

حقیقت مهم درباره قانون ارتعاش “احساسات” است. حس‌ها زنده‌ترین موجودیت درون انسان هستند که بسیار قدرتمند و توانا می‌باشند. احساسات انسان به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می‌شود.

در صورتی که برای قانون ارتعاش از احساسات مثبت استفاده کنید موفق می‌شوید، چرا که حس خوب نشانه روح داشتن خواسته‌ها است. به طور مثال شما می‌خواهید در محل کارتان ترفیع بگیرید و حتی در این راستا تلاش زیادی به کار می‌برید، اما از درون حسی برای این ترفیع درون شما در جریان نیست و نسبت به این ترفیع حس خوبی ندارید.

رسیدن به این منزل از طریق ارتعاش غیر ممکن است. چرا که قانون ارتعاش تنها فرکانس مثبت را به قانون جذب منتقل می‌کند.

 

ارتباط قانون جذب و قانون ارتعاش

 

صراحتا می‌گوییم، قانون ارتعاش بدون قانون جذب هیچ است و قانون جذب بدون قانون ارتعاش اصلا به وجود نمی‌آيد و اگر به وجود بیاید هم بدون قانون ارتعاش سریعا از بین می‌رود.

ارتباط قانون جذب و قانون ارتعاش یک نوع ارتباط حیاتی است. به نوعی می‌توان گفت که قانون ارتعاش حکم اکسیژن را برای قانون جذب دارد و قانون جذب ثمره قانون ارتعاش است.

تصور کنید که مدام در حال رویاپردازی و خواستارهای ذهنی هستید و نهایتا هیچ کدام از رویاها و خواسته‌هایتان به حقیقت بدل نمی‌شوند. در مقابل فکر کنید به چیزهایی دست می‌یابید که اصلا آرزوی داشتنشان را نداشته‌‌اید و داشتن آن‌ها هیچ حسی را در شما به غلیان وا نمی‌دارد. این مورد دقیقا حکم ارتباط قانون جذب و قانون ارتعاش است که بدون یکدیگر بی معنا می‌شوند.

 

چرا از قانون ارتعاش نتیجه نمی‌گیرم؟

 

قانون جذب و قانون ارتعاش

 

اصلی‌ترین علت نتیجه نگرفتن از قانون ارتعاش این است که شما به تداوم در این رابطه اعتقادی ندارید و تنها یک بار فرکانس خواسته‌هایتان را برای کائنات می‌فرستید و پس از آن منتظر قانون جذب هستید.

قانون ارتعاش یک اصل متداوم است که باید در هر لحظه صورت بگیرد تا به نتیجه مطلوب و دلخواه شخص برسد. اینکه شما به تعداد انگشت‌هایتان درباره یک چیز تمرکز کنید دالّ بر خواستن نیست و بنابراین این تمرکزها به نتیجه نمی‌رسند.

مطالعه بیشتر
چگونه ضمیر ناخودآگاه را فعال کنیم؟

مورد بعدی درباره نتیجه نگرفتن از قانون ارتعاش باور نداشتن است. به فرض مثال شما روزانه افکار خود را بارها و بارها به سمت و سوی یک چیز سوق می‌دهید و برای آن از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنید اما در اعماق وجودتان حس می‌کنید که این عمل بی فایده است و شما در حال اتلاف زمان ارزشمند خود هستید.

مسلما اینکه چنین شخصی انتظار داشته باشد که به آن چیز برسد واقعا غیر منطقی است. درست مثل این است که شما بگویید من خدا را قبول ندارم اما خدا من و بدبختی‌هایم را نمی‌بیند و به من کمک نمی‌کند!

لذا ایمان حقیقتی و باور از ارکان‌های کلیدی و اصلی قانون ارتعاش و قانون جذب به حساب می‌آیند.

 

روش‌های فرستادن ارتعاش مثبت

 

راز بزرگ ارتعاش قدرتمند

 

روش‌ها و شیوه‌های بسیاری برای فرستادن ارتعاشات مثبت در وادی هستی موجود هستند اما به صورت کلی می‌توان گفت که برای این منظور باید هم راستای فکر کردن، صحبت کنید. از خواسته‌هایتان بگویید و در ذهن‌ها حک کنید که آنچه بر روی زبانتان می‌آید روزی به حقیقت مبدل خواهد شد.

بسیار تاکید کنید. گاهی افراد تنها به استفاده از یک عبارت ساده برای نمایش آرزوهایشان اکتفا می‌کنند، در حالی که به کار بردن جملات تاکیدی سبب نقش بستن رویای شما در ذهن‌های دیگر و پدید آمدن ارتعاشات دیگر می‌شود.

رویاهایتان را تصور کنید و به تجسم آرزوهایتان بپردازید. در بیشتر موارد، رسم رویا در ذهن روزی در واقعیت مشاهده می‌شود. این مورد از خواص قانون ارتعاش است که ذهن تحلیل‌گر انسان را به چالش می‌کشد و به تصویر سازی وا می‌دارد.

شکرگزار باشید. شکرگزاری خود یک قانون مثبت است که تاثیر بسیار زیبایی بر روی زندگی افراد می‌گذارد. شما با شکرگزاری به خداوند، کائنات و اطرافیان نشان می‌دهید که لایق آنچه که دارید هستید و برای بیشتر داشتن آماده‌اید.

نکته حائز اهمیت در این باره این است که شما می‌توانید با شکرگزاری درباره آنچه که هنوز به آن نرسیده‌اید و یا نداریدش، مسبب ایجاد و جذب آن شوید. قانون شکرگزاری برای چیزهایی که وجود ندارند یک نوع قانون ارتعاش با فرکانس مثبت است که شما از طریق رابطه لسانی با خدا از او بابت آن شیء تشکر می‌کنید و خواستار آن می‌شوید. جدای از این فواید، شکرگزاری سبب ایجاد حس و حال خوب در انسان می‌شود؛ پیشنهاد می‌کنیم که این حس بی نهایت مطلوب را از روح خود دریغ نکنید.

 

چه چیزی مانع فرستادن ارتعاش مثبت به کائنات می‌شود؟

 

پیش از این به صورت خلاصه اشاره کردیم که گاها منطق تفکر درست نیست و فرکانس‌های قانون ارتعاش در مسیر درست قرار نمی‌گیرند. شاید بتوان گفت تنها مانع و سد فرکانس مثبت قانون ارتعاش همین تفکر غلط است. تمرکز بر غیرممکن‌ها نمی‌تواند ممکن‌ها را ایجاد کند. بنابراین باید برای کنار زدن موانع فرستادن ارتعاش مثبت، درست و آگاهانه تفکر و تمرکز کنید.

 

مانع دیگری که به صورت عمده در جریان قانون ارتعاش موجود است، فقدان تلاش می‌باشد؛ ضرب المثلی چنین می‌گوید که: “از تو حرکت، از خدا برکت”. بر این اساس انتظار اینکه یک انسان مدام بدون ذره‌ای تلاش به یک چیز فکر کند و انتظار رسیدن به آن را داشته باشد، واقعا بیهوده و غیر عقلانی است‌.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کائنات مقاله کائنات چیست؟ را مطاله کنید.

 

نتیجه گیری:

 

مقاله حاضر نقدی بود از قانون ارتعاش و همراه همیشگی آن قانون جذب‌. فراموش نکنید که این شما هستید که انتخاب می‌کنید چگونه تفکر کنید، چگونه عمل کنید و چگونه موفق شوید‌. باور در قانون ارتعاش به عنوان ستون عمل می‌کند و اگر وجود نداشته باشد؛ وادی قانون ارتعاش ویران می‌شود‌. بنابراین قانون ارتعاش و قانون جذب را با تمام وجود باور کنید تا به آنچه که لایقش هستید، برسید.

نوشتهٔ پیشین
اصول قانون جذب عشق [ جذب نیمه گم شده ]
نوشتهٔ بعدی
آموزش صفر تا صد قانون جذب [ وبینار 💯 رایگان ]

پست های مرتبط

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • داوود مهدی پور
  ژوئن 21, 2022 7:50 ب.ظ

  سلام استاد
  ممنونم بابت این آگاهی
  که تو زمینه ارتعاش گرفتم منتظر دوره جدب هستم‌

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.