دوره اعتماد به نفس

معرفی دوره

مدرس دوره

اعظم صادقیان

روانشناس، مدرس، مشاور، روان درمانگر و مربی رشد و توسعه فردی و نویسنده کتاب« آرامش ذهن برای رسیدن به آرزوها» و بنیان گذار «موسسه پویندگان مسیر موفقیت و شادمانی»

شرکت در دوره

2,300,000 تومان

جدید ترین ها
قدیمی ترین ها بیشترین آرا
Inline Feedbacks
دیدن همه دیدگاه ها
زهرا رضایی
زهرا رضایی
14 ساعت پیش

من زهرا درتاریخ ۱ بهمن ۱۴۰۰ به خودم و مسیری که میخواهم درآن رشدوپیشرفت کنم تعهد میدهم که هرکاری لازم باشد برای رسیدن به اهداف و خواسته ها و آرزوهایم انجام دهم واز این به بعد تعهداتم رادر اولویت زندگیم قراردهم 🌹🌹🌹
خداوند پیشاپیش من حرکت میکند وتمام تلاشهای امروزم رابه پیروزی میرساند ومن هم که جزئی از اوهستم پیروزم 🌹🌹🌹

زهرا رضایی
زهرا رضایی
1 روز پیش

من درتاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۰ به خودم و مسیری که میخواهم درآن رشد و پیشرفت کنم تعهد میدهم که هرکاری لازم باشد برای رسیدن به اهداف و خواسته ها و آرزوهایم انجام دهم واز این به بعد تعهداتم رادر اولویت زندگیم قراردهم 🌹🌹🌹
خداوند پیشاپیش من حرکت میکند وتمام تلاشهای امروزم رابه پیروزی میرساند ومن هم که جزئی از اوهستم پیروزم 🌹🌹🌹

مریم یزدی
مریم یزدی
2 روزها پیش

سلام به استاد عزیز و دوستان همراهم ⚘⚘⚘⚘
من هر روز تمرینهای اعتماد به نفس را انجام میدم و ویس را گوش میکنم خیلی عالیه خیلی دوست دارم و حالا خیلی اشتیاقم بیشتر شده و در وجودم وابستگی بود که با انجام تمرینها خودم را کشیدم به یه چالش ۲۱ روزه و خیلی بهم کمک کرد اعتماد به نفس واقعا انسان را بزرگ میکنه
استاد جان ممنونم از شما 🙏🙏🙏🙏🙏

زهرا رضایی
زهرا رضایی
2 روزها پیش

من زهرا در تاریخ ۲۹ دی ۱۴۰۰ به خودم ومسیری که میخواهم درآن رشدوپیشرفت کنم تعهد میدهم که هرکاری لازم باشد برای رسیدن به اهداف و خواسته ها و آرزوهایم انجام دهم و از این به بعد تعهداتم را دراولویت زندگیم قرار دهم 🌹🌹🌹
خداوند پیشاپیش من حرکت میکند و تمام تلاشهای امروزم را به پیروزی میرساند و من هم که جزئی از او هستم پیروزم 🌹🌹🌹

زهرا رضایی
زهرا رضایی
3 روزها پیش

من زهرا درتاریخ ۲۸ دی ۱۴۰۰ به خودم ومسیری که میخواهم درآن رشدوپیشرفت کنم تعهد میدهم که هرکاری لازم باشد برای رسیدن به اهداف و خواسته ها و آرزوهایم انجام دهم و از این به بعد تعهداتم را دراولویت زندگیم قراردهم 🌹🌹🌹
خداوند پیشاپیش من حرکت میکند وتمام تلاشهای امروزم رابه پیروزی میرساند و من هم که جزئی از اوهستم پیروزم 🌹🌹🌹

اعظم وطن
اعظم وطن
3 روزها پیش

خداوند پیشاپیش من حرکت میکند وتمام تلاشهای امروزم را به پیروزی میرساند ومن هم که جزی از او هستم پیروزم
من اعظم تعهد میدهم به خودم که در تاریخ هیجدهم به خودم ومسیر رشد پیشرفتی که در آن قرار گرفتم هر کاری که لازم باشد برای رسیدن به اهداف وآرزوهام انجام دهم. واز این به بعد تعهداتم را در اولویت زندگیم قرار دهم .ِ

زهرا رضایی
زهرا رضایی
4 روزها پیش

سلام
من زهرا به خودم و مسیری که میخواهم درآن رشد و پیشرفت کنم تعهد میدهم که هرکاری لازم باشد برای رسبدن به اهداف و خواسته ها و آرزوهایم انجام دهم و از این به بعد تعهداتم را دراولویت زندگیم قراردهم 🌹🌹🌹
خداوند پیشاپیش من حرکت میکند وتمام تلاشهای امروزم رابه پیروزی میرساند ومن هم که جزئی از اوهستم پیروزم 🌹🌹🌹

زهرا رضایی
زهرا رضایی
5 روزها پیش

سلام
من زهرا ودر تاریخ ۲۶ دی ۱۴۰۰ به خودم و مسیری که میخواهم درآن رشدو پیشرفت کنم تعهد میدهم که هرکاری لازم باشد برای رسیدن به اهداف و خواسته ها و آرزوهایم انجام دهم و از این به بعد تعهداتم رادر اولویت زندگیم قرار دهم 🌹🌹🌹
خداوند پیشاپیش من حرکت میکند و تمام تلاشهای امروزم رابه پیروزی میرساند و من هم که جزئی از اوهستم پیروزم 🌹🌹🌹

اعظم وطن
اعظم وطن
5 روزها پیش

سلام
خداوند پیشاپیش من حرکت میکند وتمام تلاشهای امروزم را به پیروزی میرساند ومن هم که جزی از او هستم پیروزم

زهرا رضایی
زهرا رضایی
6 روزها پیش

من زهرا درتاریخ ۲۵ دی ۱۴۰۰ به خودم ومسیری که میخواهم درآن رشدوپیشرفت کنم تعهد میدهم که هرکاری لازم باشد برای رسیدن به اهداف و خواسته ها و آرزوهایم انجام دهم وازاین به بعد تعهداتم را دراولویت زندگیم قرار دهم 🌹🌹🌹
خداوند پیشاپیش من حرکت میکند و تمام تلاشهای امروزم رابه پیروزی میرساند و من هم که جزئی از او هستم پیروزم 🌹🌹🌹

نجمه امامی
نجمه امامی
6 روزها پیش

سلام من نجمه در تاریخ ۲۵ دی ماه به خودم ومسیری که درآن رشد وپیشرفت دارم تعهد میدم که هرکاری که لازم هست انجام بدم برای رسیدن به خواسته ها وآرزو هایم وتعهداتم در اولویت زندگی ام قرار میدم خداوندوپیشاپیش من حرکت می‌کند وتمام تلاش های مرابه پیروزی می‌رساند ومن جزئی از اوهستم وپیروزم

زهرا رضایی
زهرا رضایی
7 روزها پیش

من درتاریخ ۲۴ دی ۱۴۰۰ به خودم و مسیری که میخواهم درآن رشدو پیشرفت کنم تعهد میدهم که هرکاری لازم باشدبرای رسیدن به اهداف و خواسته ها و آرزوهایم انجام دهم و از این به بعد تعهداتم را دراولویت زندگیم قراردهم 🌹🌹🌹🌹
خداوند پیشاپیش من حرکت میکند و تمام تلاشهای امروزم رابه پیروزی میرساند و من هم که جزئی از اوهستم پیروزم 🌹🌹🌹

زهرا رضایی
زهرا رضایی
8 روزها پیش

من در تاریخ ۲۳ دی ۱۴۰۰ به خودم و مسیری که میخواهم درآن رشدو پیشرفت کنم تعهد میدهم که هرکاری لازم باشد برای رسیدن به اهداف و خواسته ها و آرزوهایم انجام دهم و از این به بعد تعهداتم را در اولویت زندگیم قراردهم 🌹🌹🌹
خداوند پیشاپیش من حرکت میکند و تمام تلاشهای امروزم رابه پیروزی میرساند و من هم که جزئی از اوهستم پیروزم 🌹🌹🌹

زهرا رضایی
زهرا رضایی
9 روزها پیش

من درتاریخ ۲۲ دی ۱۴۰۰ به خودم ومسیری که میخواهم درآن رشدوپیشرفت کنم تعهد میدهم که هرکاری لازم باشد برای رسیدن به اهداف و خواسته ها و آرزوهایم انجام دهم و از این به بعد تعهداتم را در اولویت زندگیم قرار دهم 🌹🌹🌹
خداوند پیشاپیش من حرکت میکند و تمام تلاشهای امروزم رابه پیروزی میرساند ومن هم که جزئی از اوهستم پیروزم 🌹🌹🌹

زهرا رضایی
زهرا رضایی
10 روزها پیش

سلام
من درتاریخ ۲۱ دی ۱۴۰۰ به خودم و مسیری که میخواهم درآن رشدو پیشرفت کنم تعهد میدهم که هرکاری لازم باشد برای رسیدن به اهداف و خواسته ها و آرزوهایم انجام دهم وازاین به بعد تعهداتم رادر اولویت زندگیم قراردهم 🌹🌹🌹
خداوند پیشاپیش من حرکت میکند و تمام تلاشهای امروزم رابه پیروزی میرساند و من هم که جزئی از اوهستم پیروزم 🌹🌹🌹

زهرا رضایی
زهرا رضایی
11 روزها پیش

سلام
من درتاریخ ۲۰ دی ۱۴۰۰ به خودم و مسیری که میخواهم درآن رشد و پیشرفت کنم تعهد میدهم که هرکاری لازم باشد برای رسیدن به اهداف و خواسته ها و آرزوهایم انجام دهم واز این به بعد تعهداتم رادر اولویت زندگیم قرار دهم 🌹🌹🌹
خداوند پیشاپیش من حرکت میکند و تمام تلاشهای امروزم رابه پیروزی میرساند و من هم که جزئی از اوهستم پیروزم 🌹🌹🌹

خدیجه مهدی پور
خدیجه مهدی پور
11 روزها پیش

سلام
سپاسگزارم استاد عزیز که واسه ما انرژی میزارید

خدیجه مهدی پور
خدیجه مهدی پور
11 روزها پیش

من خدیجه متعهد می شوم به خودم ومسیری که می خواهم در آن رشد وپیشرفت کنم تعهد می دهم که هر کاری که لازم باشد برای رسیدن به اهداف و خواسته هایم انجام بدم واز این لحظه به بعد تعهداتم را در اولویت قرار دهم

زهرا رضایی
زهرا رضایی
12 روزها پیش

من زهرادرتاریخ ۱۹ دی ۱۴۰۰ به خودم و مسیری که میخواهم درآن رشدوپیشرفت کنم تعهد میدهم که هرکاری لازم باشد برای رسیدن به اهداف و خواسته ها وآرزوهایم انجام دهم وازاین به بعد تعهداتم رادر اولویت زندگیم قراردهم 🌹🌹
خداوند پیشاپیش من حرکت میکند و تمام تلاشهای امروزم رابه پیروزی میرساند و من هم که جزئی از اوهستم پیروزم 🌹🌹🌹

زهرا رضایی
زهرا رضایی
13 روزها پیش

من زهرا درتاریخ ۱۸ دی ۱۴۰۰ به خودم و مسیری که میخواهم درآن رشد و پیشرفت کنم تعهد میدهم که هرکاری لازم باشد برای رسیدن به اهداف و خواسته ها و آرزوهایم انجام دهم و از این به بعد تعهداتم رادر اولویت زندگیم قراردهم 🌹🌹🌹
خداوند پیشاپیش من حرکت میکند و تمام تلاشهای امروزم را به پیروزی میرساند و من هم که جزئی از اوهستم پیروزم 🌹🌹🌹

فهیمه خادمی
فهیمه خادمی
13 روزها پیش

سلام
خداوند پیشاپیش من حرکت میکند و تمام تلاش های امروزم را به پیروزی میرساند و من هم که جزیی از ا هیتم پیروزم .

نجمه امامی
نجمه امامی
13 روزها پیش

خداوند پیشاپیش من حرکت می‌کند وتمام تلاش های مرابه پیروزی می‌رساند ومن جزئی از او هستم وپیروزم

زهرا رضایی
زهرا رضایی
14 روزها پیش

سلام استاد عزیزم
من زهرا به خودم و مسیری که میخواهم درآن رشد و پیشرفت کنم تعهد میدهم که هرکاری لازم باشد برای رسیدن به اهداف و خواسته ها و آرزوهایم انجام دهم واز این به بعد تعهداتم رادر اولویت زندگیم قراردهم 🌹🌹🌹
خداوند پیشاپیش من حرکت میکند و تمام تلاشهای امروزم رابه پیروزی میرساند و من هم که جزئی از او هستم پیروزم 🌹🌹🌹

نجمه امامی
نجمه امامی
14 روزها پیش

خداوند پیشاپیش من حرکت می‌کند وتمام تلاش های مرابهرپیروزی می‌رساند ومن جزیی از اوهستم وپیروزم

نجمه امامی
نجمه امامی
14 روزها پیش

سلام من نجمه در تاریخ ۱۷ دی ماه به خودم و مسیری که در آن رشد وپیشرفت دارم تعهد میدم که هرکاری که لازم هست انجام بدم برای رسیدن به خواسته هایم وان ها را دراولویت زندگی ام قرار میدم

زهرا رضایی
زهرا رضایی
15 روزها پیش

من زهرادرتاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۰ به خودم و مسیری که میخواهم درآن رشد و پیشرفت کنم تعهد میدهم که هرکاری لازم باشد برای رسیدن به اهداف و خواسته ها و آرزوهایم انجام دهم و از این به بعد تعهداتم رادر اولویت زندگیم قراردهم 🌹🌹🌹
خداوند پیشاپیش من حرکت میکند وتمام تلاشهای امروزم رابه پیروزی میرساند و من هم که جزئی از او هستم پیروزم 🌹🌹🌹

زهرا رضایی
زهرا رضایی
16 روزها پیش

من زهرا درتاریخ ۱۵ دی ۱۴۰۰ به خودم و مسیری که میخواهم درآن رشد و پیشرفت کنم تعهد میدهم که هر کاری لازم است برای رسیدن به اهداف و خواسته ها و آرزوهایم انجام دهم و از این به بعد تعهداتم را دراولویت زندگیم قرار دهم .
خداوند پیشاپیش من حرکت میکند و تمام تلاشهای امروزم را به پیروزی میرساند و من هم که جزئی از او هستم پیروزم 🌹🌹🌹

نجمه امامی
نجمه امامی
16 روزها پیش

خداوند پیشاپیش من حرکت می‌کند وتمام تلاش های مرابه پیروزیزمیرساند ومن جزئی ازاو هستم وپیروزم

نجمه امامی
نجمه امامی
16 روزها پیش

سلام
من نجمه درتاریخ ۱۵ دیماه به خودم ومسیری که در آن رشد وپیشرفت دارم تعهد میدم هرکاری که لازم هست انجام میدم
برای رسیدن به خواسته ها وآرزو ها یم وتعهداتم دراولویت زندگی ام قرار میدم

زهرا رضایی
زهرا رضایی
17 روزها پیش

سلام
من زهرا درتاریخ ۱۴ دی ۱۴۰۰ به خودم و مسیری که میخواهم درآن رشد و پیشرفت کنم تعهد میدهم که هر کاری لازم باشد برای رسیدن به اهداف و خواسته ها و آرزوهایم انجام دهم و از این به بعد تعهداتم را در اولویت زندگیم قرار دهم ا🌹🌹🌹
خداوند پیشاپیش من حرکت میکند و تمام تلاشهای امروزم را به پیروزی میرساند و من هم که جزئی از او هستم پیروزم 🌹🌹😻

نجمه امامی
نجمه امامی
17 روزها پیش

خداوند پیشاپیش،من حرکتدمیکند وتمام تلاش های مرابه پیروزیزمیرساندومن جزیی از اوهستم وپیروزم
من نجمه درتاریخ ۱۴ دی ماه به خودم ومسرسزکه درآن رشد وپیشرفت دارم تعهد میدم که هرکاری که لازم هست انجام بدم برای رسیدن به خواسته ها وارزوهایم وتعهداتم دراولیت زندگی ام قرار بدم

اعظم وطن
اعظم وطن
17 روزها پیش

سلام
خداوند پیشاپیش من حرکت میکند تمام تلاشهای امروزم را به پیروزی میرساند من هم که زی از او هستم پیروز م
من اعظم در تاریخ دوازدهم دی ماه تعهد میدهم به خودم در مسیر رشد پیشرفتی که قرار گرفتم هر کاری که لازم باشد برای رسیدن به اهداف آرزوها انجام دهم آواز این به بعد تعهداتم را در اولویت های زندگی ام قرار بدهم

زهرا رضایی
زهرا رضایی
18 روزها پیش

سلام من زهرا درتاریخ ۱۳ دی ۱۴۰۰ به خودم و مسیری که میخواهم درآن رشد وپیشرفت کنم تعهد میدهم که هرکاری لازم باشد برای رسیدن به اهداف و خواسته ها و آرزوهایم انجام دهم واز این به بعد تعهداتم را در اولویت زندگیم قرار دهم 🌹🌹🌹
خداوند پیشاپیش من حرکت میکند و تمام تلاشهای امروزم را به پیروزی میرساند و من هم که جزئی از او هستم پیروزم 🌹🌹🌹

زهرا رضایی
زهرا رضایی
19 روزها پیش

من زهرا در تاریخ ۱۲ دی ۱۴۰۰به خودم و مسیری که میخواهم در آن رشد و پیشرفت کنم تعهد میدهم که هرکاری لازم باشد برای رسیدن به اهداف و خواسته ها و آرزوهایم انجام دهم و از این به بعد تعهداتم را دراولویت زندگیم قرار دهم 🌹🌹🌹
خداوند پیشاپیش من حرکت میکند و تمام تلاشهای امروزم را به پیروزی میرساند و من هم که جزئی از او هستم پیروزم 🌹🌹🌹

زهرا رضایی
زهرا رضایی
20 روزها پیش

سلام
من زهرا درتاریخ ۱۱ دی ۱۴۰۰ به خودم و مسیری که میخواهم در آن رشد و پیشرفت کنم تعهد میدهم که هر کاری لازم باشد برای رسیدن به اهداف و خواسته ها و آرزوهایم انجام دهم و از این به بعد تعهداتم را در اولویت زندگیم قرار دهم 🌹🌹🌹
خداوند پیشاپیش من حرکت میکند و تمام تلاشهای امروزم را به پیروزی میرساند و من هم که جزئی از او هستم پیروزم 🌹🌹🌹

نجمه امامی
نجمه امامی
20 روزها پیش

سلام خداوند پیشاپیش من حرکتدمیگند وتمام تلاش های مرابه پیروزیرمیرساند ومن جزئی از اوهستم وپیروزم

زهرا اکبری زاده
زهرا اکبری زاده
21 روزها پیش

سلام.خداوند پیشاپیش من حرکت میکند و تمام تلاشهای امروزم را به پیروزی میرساند و من هم که جزیی از او هستم پیروزم.

زهرا رضایی
زهرا رضایی
21 روزها پیش

سلام من زهرا درتاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۰ به خودم و مسیری که میخواهم در آن رشد و پیشرفت کنم تعهد میدهم که هر کاری لازم باشد برای رسیدن به اهداف و خواسته ها و آرزوهایم انجام دهم و از این به بعد تعهداتم را در اولویت زندگیم قرار دهم 🌹🌹🌹
خداوند پیشاپیش من حرکت میکند و تمام تلاشهای امروزم را به پیروزی میرساند و من هم که جزئی از او هستم پیروزم 🌹🌹🌹

نجمه امامی
نجمه امامی
22 روزها پیش

سلام من نجمه در تاریخ ۱۰ددی ماه به خودم ومسزریرکه درآن رشد وپیشرفت دارم تعهد میدم که هرکاری لازم باشه انجام میدم برای رسیدن به خواسته هام واز این به بعد تعهداتم در اولویت زندگی ام قرار میدم
خداوند پیشاپیش من حرکت می‌کند وتمام تلاش های مرابه پیروزی می‌رساند ومن جزئی از اوهستم وپیروزم

زهرا رضایی
زهرا رضایی
22 روزها پیش

سلام
من زهرا درتاریخ ۹ دی ۱۴۰۰ به خودم و مسیری که میخواهم درآن رشد وپیشرفت کنم تعهد میدهم که هرکاری لازم باشد برای رسیدن به اهداف و خواسته ها و آرزوهایم انجام دهم و از این به بعد تعهداتم را در اولویت زندگیم قرار دهم 🌹🌹🌹
خداوند پیشاپیش من حرکت میکند و تمام تلاشهای امروزم را به پیروزی میرساند و من هم که جزئی از اوهستم پیروزم 🌹🌹🌹

خدیجه مهدی پور
خدیجه مهدی پور
30 روزها پیش

سلام
من خدیجه متعهد میشوم که مسیری که میخام درآن رشد وپیشرفت کنم تعهد می دهم که هر کاری که لازم باشد برای رسیدن به اهداف و خواسته هایم انجام بدم واز این لحظه به بعد تعهداتم را در اولویت قرار دهم

خداوند پیشاپیش من حرکت می کند و تمام تلاش های امروزم رابه پیروزی می رساند و من هم جزئی از هستم پیروزم

زهرا رضایی
زهرا رضایی
30 روزها پیش

من زهرا در تاریخ ۱ دی ۱۴۰۰ به خودم و مسیری که میخواهم درآن رشد وپیشرفت کنم تعهد میدهم که هر کاری لازم باشد برای رسیدن به اهداف و خواسته ها و آرزوهایم انجام دهم و از این به بعد تعهداتم را در اولویت زندگیم قرار دهم 🌹🌹🌹
خداوند پیشاپیش من حرکت میکند و تمام تلاشهای امروزم را به پیروزی میرساند و من هم که جزئی از او هستم پیروزم 🌹🌹🌹

نجمه امامی
نجمه امامی
30 روزها پیش

من نجمه در تاریخ ۱ دی ماه به خودم ومسیری که میخوام درآن رشد وپیشرفت کنم تعهد میدم که هرکاری که لازم باشه انجام میدم برایررسیدن به اهداف وخواسته هایم وازبه بعد تعهداتم در اولیت زندگی ام قرار میدم
خداوند پیشاپیش من حرکت میکنم وتمام تلاش های مرابه پیروزی می‌رساند ومن جزئی از اوهستم وپیروزم

خدیجه مهدی پور
خدیجه مهدی پور
1 ماه پیش

سلام
من خدیجه متعهد میشوم به خودم ومسیری که می خواهم در آن رشد وپیشرفت کنم تعهد می دهم که هر کاری که لازم باشد برای رسیدن به اهداف و خواسته هایم انجام بدم واز این لحظه به بعد تعهداتم را در اولویت قرار دهم

خداوند پیشاپیش من حرکت می کند و تمام تلاش های امروزم رابه پیروزی می رساند و من هم جزئی از هستم پیروزم

زهرا رضایی
زهرا رضایی
1 ماه پیش

سلام
من زهرا در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰ به خودم و مسیری که میخواهم درآن رشدو پیشرفت کنم تعهد میدهم که هر کاری که لازم باشد برای رسیدن به اهداف و خواسته ها وآرزوهایم انجام دهم و از این به بعد تعهداتم را در اولویت زندگیم قرار دهم 🌹🌹🌹
خداوند پیشاپیش من حرکت میکند و تمام تلاشهای امروزم را به پیروزی میرساند و من هم که جزئی از او هستم پیروزم 🌹🌹🌹

نجمه امامی
نجمه امامی
1 ماه پیش

من نجمه در تاریخ ۳۰ آذر به خودم ومسیری کهددران رشد وپیشرفت کنم تعهد میدم که هرکاری که لازم باشه برای رسیدن به اهداف وارزوهام انجام بدم واز به بعد تعهداتم در اولین زندگی ام قرار میدم
خداوند پیشاپیش من حرکت می کند وتمام تلاش های مرابه پیروزی می‌رساند ومن جزئی از اوهستم وپیروزم

زهرا سادات سروی
زهرا سادات سروی
1 ماه پیش

سلام ودرود
من زهراسادات درتاریخ ۱۴۰۰/۹/۳۰به خودم ومسیری که میخواهم در ان رشد وپیشرفت کنم تعهد میدهم که هر کاری لازم باشد برای رسیدن به آرزوها واهداف وخواسته هایم انجام دهمواز این به بعدتعهداتم را در اولویتهای زندگیم قرار دهم🙏🙏🌹🥰

خداوند پیشاپیش من حرکت می کند و تمام تلاش های امروز مرا به پیروزی می رساند و من هم که جزئی از او هستم پیروزم

زهرا رضایی
زهرا رضایی
1 ماه پیش

سلام
من زهرا درتاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۰ به خودم و مسیری که میخواهم درآن رشد و پیشرفت کنم تعهد میدهم که هر کاری لازم باشد برای رسیدن به اهداف و خواسته ها و آرزوهایم انجام دهم و از این به بعد تعهداتم را در اولویت زندگیم قرار دهم 🌹🌹🌹
خداوند پیشاپیش من حرکت میکند و تمام تلاشهای امروزم را به پیروزی میرساند و من هم که جزئی از او هستم پیروزم 🌹🌹🌹

نجمه امامی
نجمه امامی
1 ماه پیش

خداوند پیشاپیش من حرکتدمیکند وتمام تلاش های مرابه پیروزی می‌رساند ومن جزئی از اوهستم وپیروزم

خدیجه مهدی پور
خدیجه مهدی پور
1 ماه پیش

خداوند پیشاپیش من حرکت می کند و تمام تلاش های امروزم رابه پیروزی می رساند و من هم جزئی از هستم پیروزم

پکیج دوره اول راه‌های رسیدن به شغل رویایی

معمولا افراد به علت عدم آگاهی با ویژگی‌های شخصیتی خود و قرارگیری در جای نامناسب، هیچوقت از زندگی و شغل خود لذتی نمی‌برند؛ و همیشه در حال شکوه و شکایت از زمین و زمان هستند
سطح مقدماتی
دوره غیر حضوری
1,350,000 تومان

پکیج دوره دوم راه‌های رسیدن به شغل رویایی

امروزه با توجه به محدود شدن كسب و كارهاي فيريكي به جغرافياي خود، لزوم گسترش كار و كسب در فضاي مجازي و توسعه فعاليت و خدمات‌رساني به مشتريان بالقوه‌اي كه در فضاي مجازي حضور دارند بيش از پيش احساس مي‌شود. بنابراين ضرورت دارد با مباني كسب و كار آنلاين آشنا شويد و راههاي كسب درآمد غيرفعال را ياد بگيريد تا بتوانيد با حضور قدرتمند در اين فضا از پتانسيل‌هاي بالقوه نهفته در آن بهره‌مند شويد و از طرفي با استفاده از اصول بازاريابي و ديجيتال ماركتينگ به فرآيند رشد و گسترش كسب و كار خود كمك كنيد،
سطح مقدماتی
دوره غیر حضوری
3,300,000 تومان