افکار

دوره مدیریت افکار

143
1
320,000 تومان

توضیحات

نمایش بیشتر

توضیحات

شما با یادگیری زبان ذهنتون دیگر به دیگران اجازه نمی دهید مغز و ذهن شما را مدیریت کنند.
می توانید سرنوشت خودتون رو خودتون رقم بزنید.
افکار واحساسات شما دست خودتان است کافیست زبان مدیریت ذهن را بیاموزید وباورهای زیبا را بسازید‌.

نظرات (140)

نمایش بیشتر

نقد و بررسی‌ها

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  نجمه امامی
  13 آوریل 2022

  سلام من نجمه به خودم تعهد میدم که به افکار بدگدشته تم توجهدنمیکنم ودرزمان حال هستم وچشم اندازی به آینده وشکر گزار معبودم

   امیرحسین شکیبایی
   16 آوریل 2022

   سلام
   من امیرحسین به خودم تعهد می دهم که به افکار منفی گذشته فکر نکنم و فقط تجربه کسب کنم

   در حال باشم و از بودن در لحظه الانم لذت ببرم و تمرکزم روی این باشد که الان چکار میتوانم انجام دهم که بهتر باشد ؟؟؟؟
   و نیم نگاهم به سمت آینده ای روشن باشد
   و تلاش کنم هر روز از نشخوار فکری ام کم کنم و ذهن آگاه تر و شکرگزار تر شوم

  نجمه امامی
  11 آوریل 2022

  سلام من نجمه به خودم تعهد میدم که به افکار بد گذشته ام توجه نمیکنم ودرزمان حال باشم وچشم اندازی به آینده داشته باشم وذهن آگاه باشم وشکر گزار معبودم باشم

  نجمه امامی
  08 آوریل 2022

  سلام من نجمه به خودم تعهد میدم که به افکار بد گدشته ام توجه نمیکنم ودرزمان و حال هستم وچشم اندازی به آینده وشکر گزار معبودم

  نجمه امامی
  06 آوریل 2022

  سلام
  من نجمه به خودم تعهد میدم که به افکار بد گذشته ام توجه نکنم ودرزمان حال باشم وچشم اندازیزبه آینده داشته باشم وذهن آگاه باشم

  نجمه امامی
  05 آوریل 2022

  سلام
  من نجمه به افکار بد گدشته ام توجه نمیکنم ودرزمان حال وچشم اندازی به آینده وذهن آگاه باشم

  نجمه امامی
  03 آوریل 2022

  سلام من نجمه به خودم تعهد میدم که به افکار بد گذشته ام توجه نکنم ودرزمان حال باشم وچشم اندازی به آینده داشته باشم وذهن آگاه باشم وشکر گزار معبودم

  نجمه امامی
  02 آوریل 2022

  سلام من نجمه به خودم تعهد میدم که به افکار بد گذشته ام توجه نکم ودرزمان حال هستم وچشم اندازی به آینده داشته باشم وذهن آگاه باشم

  نجمه امامی
  31 مارس 2022

  سلام
  من نجمه بهدخودم تعهد میدم که به افکار بد گدشته ام توجه نمیکنم ودرزمان حال هستم وچشم اندازی به آینده وذهن آگاه

  نجمه امامی
  30 مارس 2022

  سلام
  امروز من نجمه به خودم تعهد میدم که به افکار بد گذشته ام توجه نکم ودرزمان حال باشم وچشم اندازی به آینده داشته باشم

  نجمه امامی
  29 مارس 2022

  سلام من نجمه به خودمتعهد میدم که به افکار بد گذشته ام توجه نکنم ودر زمان حال باشم وچشماندازی به آینده داشته باشم
  وذهن آگاه باشم شکر گزاری معبودم باشم

  نجمه امامی
  25 مارس 2022

  سلام من نجمه تعهد میدم که به افکار بد گدشته ام توجه نکنم ودرزمان حال باشم وشکر گزار معبودم وذهن آگاه

   نجمه امامی
   28 مارس 2022

   سلام من نجمه یه خودن تعهد میدم که به افکار بد گذشته ام توجه نکم ودرزمتن حال باشم وچشم اندازی به آینده نداشته باشم وذهن آگاه باشم وشکر گزار معبودم باشم

  نجمه امامی
  21 مارس 2022

  سلام من نجمه تعهد میدم که به افکار بد گذشته ام توجه نکم ودرزمان حال باشم وچشم اندازی به آینده داشته باشم

   نجمه امامی
   22 مارس 2022

   من نجمه در این تاریخ به خودم تعهد میدم که به افکار بد گدشته ام توجه نکم ودرزمان حال باشم وچشم اندازی بهراینده داشته باشم وشکر گزار معبودم باشم

  نجمه امامی
  16 مارس 2022

  سلام من نجمه در این تاریخ به خودم تعهد میدم که به افکار بد گدشته ام توجه نکنم ودر زمان حال باشم وچشم اندازی به آینده
  وشکر گزار معبودم

  نجمه امامی
  15 مارس 2022

  سلام من نجمه تعهد میدم که به افکار بد گذشته ام توجه نکنم وفقط در زمان حال باشم وچشم اندازی به آینده داشته باشم وذهن آگاه باشم وشکر گزار معبودم باشم

  نجمه امامی
  14 مارس 2022

  سلام من نجمه به خودم تعهد میدم که به افکار بدگذشته ام توجه نکم ودرزمان حال باشم وچشم اندازی به این ه داشته باشم وذهن آگاه باشم وشکر گزار معبودم

  نجمه امامی
  13 مارس 2022

  سلام من نجمه تعهد میدم که به افکار بد گدشته ام توجه نکم ودرزمان حال باشم وچشم اندازی به آینده باشم وشکر گزار معبودم باشم

  نجمه امامی
  12 مارس 2022

  سلام من نجمه به خودم تعهد میدم که به افکار بد گدشته ام توجه نکنم ودرزمان حال باشم وچشم اندازی به آینده داشته باشم وذهن آگاه باشم وشکر گزار معبودم باشم

  نجمه امامی
  11 مارس 2022

  سلام من نجمه تعهد میدم که به افکار بد گدشته ام توجه نکنم ودرزمان حال باشم وچشم اندازی به آینده داشته باشم وشکر گزار معبودم وذهن آگاه باشم

  نجمه امامی
  09 مارس 2022

  سلام من نجمه به خودم تعهد میدم که به افکار بد گدشته ام توجه نکنم ودرزمان حال باشم وچشم اندازی به آینده داشته باشم و شکر گزاری معبودم باشم

  نجمه امامی
  08 مارس 2022

  سلام من نجمه به خودم تعهد میدم که به افکار بد گذشته ام توجه نکم ودرزمان حال باشم وچشم اندازی به آینده داشته باشم وذهن آگاه باشم وشکر گزار معبودم باشم

modares مدرس

اعظم صادقیان

ایشان روانشناس، مدرس، مشاور، روان درمانگر و مربی رشد و توسعه فردی و نویسنده کتاب« آرامش ذهن برای رسیدن به آرزوها» و بنیان گذار «موسسه پویندگان مسیر موفقیت و شادمانی»