دوره اول آرامش ذهن

معرفی دوره

مدرس دوره

اعظم صادقیان

روانشناس، مدرس، مشاور، روان درمانگر و مربی رشد و توسعه فردی و نویسنده کتاب« آرامش ذهن برای رسیدن به آرزوها» و بنیان گذار «موسسه پویندگان مسیر موفقیت و شادمانی»

شرکت در دوره

260,000 تومان520,000 تومان

260,000 تومان
260,000 تومان
520,000 تومان
جدید ترین ها
قدیمی ترین ها بیشترین آرا
Inline Feedbacks
دیدن همه دیدگاه ها
sara Tavakoli
sara Tavakoli
1 ساعت پیش

سلام من در جسمم احساس شادی و نشاط میکنم😁♥️

مهدیه آذرآیین
مهدیه آذرآیین
3 ساعت پیش

سلام
امروز من در جسمم احساس شادی ونشاط میکنم🌹🌹🌹🌹

فرزانه جنگی
فرزانه جنگی
4 ساعت پیش

سلام صبحتون به خیر.امروز من در جسمم احساس شادی ونشاط میکنم

محبوبه رحمانی
محبوبه رحمانی
4 ساعت پیش

سلام
دوستان عزیزم
صبحتون بخیر شادمانی
جمله ی مثبت اندیشی امروز
روز هفدهم
🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀
امروزمن در جسمم احساس شادی ونشاط می کنم 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

محبوبه بلورچی
محبوبه بلورچی
4 ساعت پیش

سلام
امروزمن درجسمم احساس شادی ونشاط میکنم🌺🌺🌺🌹🌹

زهرا رضایی
زهرا رضایی
16 ساعت پیش

سلام
امروز من باشور و شوق به ماجراهایی که درطول روز برایم به وقوع می پیوندد می نگرم 🌹🌹🌹

نجمه امامی
نجمه امامی
17 ساعت پیش

سلام امروز من با شور وشوق به ماجراهایی که درطول روز برایم به وقوع میپیوند مینگرم

مهدیه آذرآیین
مهدیه آذرآیین
23 ساعت پیش

امروزمن باشور وشوق به ماجراهایی که درطول روز برایم به وقوع می پیونددمی نگرم. 🌹🌹🌹

فرزانه جنگی
فرزانه جنگی
1 روز پیش

سلام صبح زیباتون به خیرو شادی…امروز من باشوروشوق به ماجراهایی که درطول روز برایم به وقوع می پیونددمی نگرم

sara Tavakoli
sara Tavakoli
1 روز پیش

سلام صبح بخیر
امروز من باور وشوق به ما جرا هایی که در طی روز برایم به وقوع می پیوندد می نگرم ❤

محبوبه رحمانی
محبوبه رحمانی
1 روز پیش

سلام
دوستان عزیزم
صبحتون بخیر شادمانی
جمله ی مثبت اندیشی امروز جمعه
روز شانزدهم🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
امروزمن با شوروشوق به ماجراهایی که در طی رو برایم به وقوع می پیوندد می نگرم
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

محبوبه بلورچی
محبوبه بلورچی
1 روز پیش

سلام
امروزمن باشوروشوق ب ماجراهایی ک درطی روزبرایم ب وقوع
می پیوندد🙏🌺🌹

مهدیه آذرآیین
مهدیه آذرآیین
1 روز پیش

سلام امروزمن روزم راباآرامش خاصی آغاز میکنم

زهرا رضایی
زهرا رضایی
1 روز پیش

سلام
امروز من روزم رابا آرامش خاصی آغاز میکنم 🌹🌹🌹

فهیمه خادمی
فهیمه خادمی
1 روز پیش

سلام
امروز من روزم را با ارامش خاصی اغاز میکنم🌹🌹

جمیله رنجبر
جمیله رنجبر
1 روز پیش

امروز من روزم را با آرامش خاصی آغاز میکنم 💚

sara Tavakoli
sara Tavakoli
1 روز پیش

سلام
امروز من روزم را با آرامش خاصی آغاز میکنم🤍

نجمه امامی
نجمه امامی
2 روزها پیش

سلام امروز من روزم را با آرامش خاصی آغاز میکنم
خدایا شکرت

محبوبه رحمانی
محبوبه رحمانی
2 روزها پیش

سلام
دوستان عزیزم
صبحتون بخیر شادمانی
جمله ی مثبت اندیشی امروز
روز پانزدهم
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
امروزمن روزم را با آرامش خاصی آغاز می کنم❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

فرزانه جنگی
فرزانه جنگی
2 روزها پیش

سلام صبح زیباتون به خیرو شادی..امروز منروزم را با آرامش خاصی آغاز میکنم

محبوبه بلورچی
محبوبه بلورچی
2 روزها پیش

سلام
امروزمن روزم راباآرامش خاصی آغازمیکنم🌺🌺🌺🌺🌺

زهرا رضایی
زهرا رضایی
2 روزها پیش

سلام
امروز من ازنظر روحی واحساسی آماده ام تا از یک زندگی موفق لذت ببرم 🌹🌹🌹

جمیله رنجبر
جمیله رنجبر
2 روزها پیش

امروز من از نظر روحی و احساسی آماده ام تا از یک زندگی موفق لذت ببرم 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌼🌼🌼💞🌼🥀🥀🥀🥀

فهیمه خادمی
فهیمه خادمی
3 روزها پیش

سلام
امروز من از نظرروحی و احساسی آماده ام تا از یک زندگی موفق لذت ببرم

مهدیه آذرآیین
مهدیه آذرآیین
3 روزها پیش

سلام
امروزمن ازنظر روحی واحساسی آماده ام تا از یک زندگی موفق لذت ببرم.

sara Tavakoli
sara Tavakoli
3 روزها پیش

سلام صبح قشنگتون بخیر
امروز من از نظر روحی و احساسی آماده ام تا از یک زندگی موفق لذت ببرم♥️

فرزانه جنگی
فرزانه جنگی
3 روزها پیش

سلام صبح زیباتون به خیر..امروز من از نظرروحی واحساسی آماده ام تااز یک زندگی موفق لذت ببرم

محبوبه بلورچی
محبوبه بلورچی
3 روزها پیش

سلام
امروزمن ازنظراروحی واحساسی آماده ام تاازیک زندگی موفق لذت ببرم🌺🌹🌺

زهرا رضایی
زهرا رضایی
3 روزها پیش

سلام
امروزمن اندیشه های خوب رابه سمت خودم جذب میکنم 🌹🌹🌹

فهیمه خادمی
فهیمه خادمی
3 روزها پیش

سلام امروز من اندیشه های خوب راربه سمت خودم جذب میکنم. 🌹🌹🌹🌹🌹

جمیله رنجبر
جمیله رنجبر
3 روزها پیش

امروز من اندیشه های خوب را به سمت خود جذب میکنم 💕💕💕💕💕💜💜❤️❤️

مهدیه آذرآیین
مهدیه آذرآیین
4 روزها پیش

سلام
امروز من اندیشه های خوب رابه سمت خود جذب میکنم 🌹🌹🌹🌹🌹

فرزانه جنگی
فرزانه جنگی
4 روزها پیش

سلام صبح زیباتون به خیرو شادی..امروز من اندیشه های خوب رابه سمت خود جذب میکنم

sara Tavakoli
sara Tavakoli
4 روزها پیش

سلام امروز من اندیشه های خوب را به سمت خود جذب میکنم❤

محبوبه بلورچی
محبوبه بلورچی
4 روزها پیش

سلام
امروزمن اندیشه های خوب راب سمت خودجذب میکنم🌺🌹

محبوبه رحمانی
محبوبه رحمانی
4 روزها پیش

سلام
دوستان عزیزم
صبحتون بخیر شادمانی
جمله ی مثبت اندیشی امروز
سه شنبه
روز سیزدهم
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
امروزمن اندیشه ها ی خوب را به سمت خود جذب می کنم

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

فرزانه جنگی
فرزانه جنگی
4 روزها پیش

سلام.امروز تلفن ذهنم برای دریافت خبرهای خوب مشغول میکنم

نجمه امامی
نجمه امامی
4 روزها پیش

سلام آنروز تلفن دهنم برای دریافت خبرهای خوب مشغول میکنیم

زهرا رضایی
زهرا رضایی
4 روزها پیش

سلام
امروز من تلفن ذهنم رابرای دریافت خبرهای خوب مشغول میکنم 🌹🌹🌹

sara Tavakoli
sara Tavakoli
4 روزها پیش

سلام امروز من تلفن ذهنم را برای دریافت خبر های خوب مشغول میکنم♥️

خدیجه مهدی پور
خدیجه مهدی پور
5 روزها پیش

امروز من تلفن ذهنم را برای دریافت خبر های خوب مشغول میکنم

فهیمه خادمی
فهیمه خادمی
5 روزها پیش

سلام
امروز من تلفن ذهنم را ب ای دربافت خبرهای خوب مشغول میکنم. 😍😍❤❤❤🌹🌹🌹🌹🎀🎀🎀

جمیله رنجبر
جمیله رنجبر
5 روزها پیش

امروز من تلفن ذهنم را برای دریافت خبرهای خوب مشغول میکنم💕💕💕♥️♥️♥️♥️🌺🌺🌺

مهدیه آذرآیین
مهدیه آذرآیین
5 روزها پیش

سلام
امروز من تلفن ذهنم رابرای دریافت خبرهای خوب مشغول میکنم. 🌹🌹🌹

محبوبه بلورچی
محبوبه بلورچی
5 روزها پیش

سلام
امروزمن تلفن ذهنم رابرای دریافت خبرهای خوب مشغول میکنم💐💐💐

محبوبه رحمانی
محبوبه رحمانی
5 روزها پیش

سلام
دوستان عزیزم
صبحتون بخیر شادمانی
جمله ی مثبت اندیشی امروز
دوشنبه
روزدوازدهم

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

امروزمن تلفن ذهنم رابرای دریافت خبرهای خوب مشغول می کنم ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

زهرا رضایی
زهرا رضایی
5 روزها پیش

سلام امروز من انرژی پویا و لذت بخشی را احساس میکنم من بانشاطم 🌹🌹🌹

نجمه امامی
نجمه امامی
5 روزها پیش

سلام امروز من انرژی پویا ولذت بخشی را احساس میکنم من با نشاطم

فهیمه خادمی
فهیمه خادمی
6 روزها پیش

سلام
امروز من انرژی پویا و لذت بخش را احساس میکنم
من با نشاطم .

فرزانه جنگی
فرزانه جنگی
6 روزها پیش

امروز من انرژی پویا ولذت بخشی رااحساس میکنم من بانشاطم

پکیج دوره اول راه‌های رسیدن به شغل رویایی

معمولا افراد به علت عدم آگاهی با ویژگی‌های شخصیتی خود و قرارگیری در جای نامناسب، هیچوقت از زندگی و شغل خود لذتی نمی‌برند؛ و همیشه در حال شکوه و شکایت از زمین و زمان هستند
سطح مقدماتی
دوره غیر حضوری
1,350,000 تومان

پکیج دوره دوم راه‌های رسیدن به شغل رویایی

امروزه با توجه به محدود شدن كسب و كارهاي فيريكي به جغرافياي خود، لزوم گسترش كار و كسب در فضاي مجازي و توسعه فعاليت و خدمات‌رساني به مشتريان بالقوه‌اي كه در فضاي مجازي حضور دارند بيش از پيش احساس مي‌شود. بنابراين ضرورت دارد با مباني كسب و كار آنلاين آشنا شويد و راههاي كسب درآمد غيرفعال را ياد بگيريد تا بتوانيد با حضور قدرتمند در اين فضا از پتانسيل‌هاي بالقوه نهفته در آن بهره‌مند شويد و از طرفي با استفاده از اصول بازاريابي و ديجيتال ماركتينگ به فرآيند رشد و گسترش كسب و كار خود كمك كنيد،
سطح مقدماتی
دوره غیر حضوری
3,300,000 تومان