موفقیت دوره شغلی

سلام استاد وقتتون بخیر
یکی ازموفقیت های من این بودکه زمینی حدوددوسال قبل خریده بودم بالاخره موفق شدم تا فروشنده رامجاب کنم تااز من رضایت بگیردوقرارشدپول زمین رابرگرداندیااینکه بجای آن زمین دیگه ای به من بدهند✔️
یکی دیگه از موفقیت های من این بودکه قبلآچک مشتریها زیادبرگشت می شدولی تقریباً اززمانی کلاس شغل شرکت کردم حتی یکی چک برگشتی ندارم✔️
یکی دیگه از موفقیت های من این است که خیلی راحت‌تر نسبت به قبل می تونم با مشتریهام حرفم رو بزنم. ✔️
ممنون وسپاسگزارازشما که چراغ زندگی شغلی من شد ید.

whatsapp