موفقیت دوره ارتباطات و فنگ شویی و ارامش ذهن

سلام استادجانم
عشق برای شما که همراه من هستید🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

خداروشاکرم که من در این مسیر الهی هستم و موفقیت های من لحظه به لحظه شروع شد💜💜💜💜💜💜💜

من موفق شدم با استادم آشنا بشم و در این مسیر الهی همراه بشم

من موفق شدم اولین جلسه خصوصی را با استادم  بگیرم و درست در زمانیکه لب پرتگاه بودم استادم به لطف الهی منو نجات دادن

من موفق شدم در کنار استادم اقتدار پیدا کنم

من موفق شدم دیگه تماس با خواهرشوهرام نداشته باشم و خودم را که خیلی ضعیف بودم از خانواده همسرم بگیرم و التماس داشتن همسرم را کنار بزارم

من موفق شدم در این مسیر الهی خیلی به سرعت دوره هارو شرکت کنم و به ادامه دادن ادامه میدهم

من موفق شدم در کلاس شغلی دوستان خیلی عالی پیدا کنم

من موفق شدم خودم را بشناسم

من موفق شدم با شرکت درکلاسهای خصوصی روز به روز به زیبابودن خودم و ارزشمند بودم خودم پی ببرم و روز به روز حالم بهترو بهتر شد و بسیار پرانرژی شدم

من به لطف الهی و استادم موفق شدم با یکی از افراد کلاس آشنا بشم و از طریق ایشان با یکی دیگر از افراد کلاس آشنا بشم

من موفق شدم توسط وکیل خیلی عالیم یکی از افراد کلاس یک قدم از همسرم بالاتر برم و درخواست نفقه و خرجی بدم تا همسرم بهای داشتن من را پرداخت کنه

من موفق شدم کلاس ارتباطات را به صورت حضوری شرکت کنم

من موفق شدم جلسه دادگاه که همسرم اولش منو مسخره کرد توسط انرژی استادم و کلاس ارتباطات از طریق ارتباط چشمی تاثیر گذار بشم و چند روز بعد جلسه بعدی همون حرفی که منو مسخره کرده خودش همون حرفو قبول کرد که اون رابطه را با من داشته است

من موفق شدم در جلسه دادگاه به همسرم بگم تو لیاقت منو نداری که منو نمیخوای مشکلی نداره حق منو بده و برو ازدواج کن
اون لحظه به قدری تاثیر گذار بود که فکر نمیکرد همچین حرفیو بزنم

من موفق شدم تمام وسایل های همسرم را به دستش برسونم و دیگه هیچی از همسرم در کنارم ندارم

من موفق شدم استادم را از نزدیک منزلمون ببینم😍😍😍😍🌹🌹🌹

من موفق شدم منزلمون به لطف الهی توسط استادم فنگشویی بشه و جالب درست یک روز قبل از جلسه دادگاهم پاکسازی تمام بشه و استادجانم منزلمون تشریف آوردن

من موفق شدم کلاس عزت نفس شرکت کنم درست زمانی کلاس شروع شد که همسرم به من گفت من عزت نفس ندارم و کلاس عزت نفس تمام شد و منم به شدت متوجه شدم این دوره را نیازمند بودم

من موفق شدم اصل اقتدار در برابر ضعف را بشناسم و در خودم تقویت کنم

من موفق شدم با شرکت در دوره عزت نفس تمام اصل ها رو بشناسم چون من هیچ کدوم از اصل ها رو نداشتم ولی الان به لطف الهی و استادم به شدت دارم کار میکنم

من موفق شدم با استادم در این مسیر الهی لحظه به لحظه های زندگیم معجزه ها رو ببینم

من موفق شدم در این مسیر الهی خدارو بیشتر بشناسمو درک کنم و بیشتر احساس کنم

من موفق شدم یکی از جلسه ارتباطات متوجه بشم که من جز زنان قدرتمند هستم که با اینکه همسرم یک سر طنابو ول کرد ولی من سرطناب رو گرفتم و به ادامه دادن ادامه دادم با کلاسهای خصوصی که با استاد داشتم و شرکت در دوره ها و در کنار دوستان عزیزم یکی از افراد کلاس که استاد را برایم معرفی کردن
دوستان عزیزم چند نفر از افراد کلاس
دوست عزیزم که مثل یک مادر همراهم هستن و دوست عزیزم  دیگرم که به قدری با قدرت جلو همسرم ایستادن که من با کمال آرامش به ادامه دادن دارم ادامه میدهم

whatsapp