موفقیت محصول وسوسه های کمال گرایی

حکایت این نهال های نارنج که پر از درس بودن واسه من 😊
نیمه های برج 11سال گذشته من و خواهرم همزمان هسته های نارنج رو تو دوتا گلدون کاشتیم من گلدونمو آوردم خونه و مرتب بهش رسیدگی میکردم و بهشون آب میدادم تقریبا اواسط ماه 12بود که دیدم نارنج های خواهرم سر زده و داره از خاک میاد بیرون ولی واسه من هیچ تغییری نمی کرد و من همچنان منتظر که نارنج های منم بیرون بیان ولی اتفاقی نیفتاد تا اینکه روز دوم عید و قتی خاک رو زیرو رو کردم دیدم تمام هسته های من پوسیدن و دیگه ناامید شدم و گلدونو گذاشتم پشت پنجره و رهاش کردم که تو فرصت مناسب گیاه دیگه ای توش بکارم .امروز 6روزه که از رها شدن این گلدون میگذره و من خیلی اتفاقی امروز صبح چشمم خورد به گلدون و دیدم این گیاهان به سختی خودشون رو از خاک بیرون کشیدن بهترین و زیباترین لحظه ای بود که امسال تا این لحظه تجربه میکردم و درسای بزرگی که من تو این لحظه گرفتم .خواهر من به من گفته بود که هسته هارو خیلی تو عمق نکار این هسته باید روی خاک باشه ولی انگار با درسی که دیروز تو محصول وسوسه های کمالگرایی گرفتم فهمیدم که کامل گرایی من باعث شده بود من برای اینکه بخوام نتیجه بهتری بگیرم اونا

اونارو بیشتر تو خاک فرو کنم و این خودش مانع رشد زودترشون شده بود و این گیاه به سختی خودشو از خاک بیرون کشیده بود درس مهمی که گرفتم این بود که لازمه بعد از اینکه بذرت رو کاشتی بهش غذا دادی بهش آب دادی اونوقت برای مدتی رهاش کن و بذارش تو محیطی که انرژی کافی داشته باشه اونجاست که سر از خاک در میاره و شروع می‌کنه به رشد کردن و این سوالی بود که تو ذهنم اومده بود که چرا بعد از هر دوره ای شما یک گروه تشکیل میدید و ماعضو اون گروه میشیم تازه فهمیدم که همین انرژی شما و انرژی دوستانه و رها شدن باعث رشد من میشه و اونجاست که تازه بعد از یه مدت من نتیجه دوره ای که گذروندمو میبینم و درک این موضوع هم بسیار شیرین بود واسم و هم موفقیتی بزرگی
سپاسگزارم از وجود با ارزشتون 🌺🙏🌺

whatsapp