موفقیت دوره معجزه صبحگاهی

سلام من موفقیت‌های زیادی از کلاس معجزه صبحگاهی به دست آوردم ازجمله اینکه من قبلا آدم عجولی بودم و می‌خواستم خیلی زود هر چیزی رو به دست بیارم و حالا می‌بینم چقدر تغییر کردم و نسبت به قبل خیلی صبورتر شدم و جالب اینکه از وقتی به کلاس اومدم هر جا میرم صحبت از تغییر و صبر هست. یه موفقیت دیگه اینکه امتحان درس آمار داشتم اما چند جای کتاب رو اشکال داشتم و خیلی خوب بلد نبودم.
ظهر رفتم نمازخانه دانشگاه با خودم گفتم من دارم کلاس میرم حتما یکی پیدا میشه که به من کمک کنه و جاهایی از درسم رو که بلد نیستم یادم بده؛ چند دقیقه بعد یکی از بچه‌ها اومد نمازخانه؛ بااینکه معمولا از ساعت یک و نیم تا سه کلاس داشت اما اون روز گفت کلاس ندارم و یک ساعت کنارم نشست و با من کارکرد و من با خیال راحت امتحانم رو با موفقیت دادم. یه موفقیت دیگه مربوط به هزینه این کلاس بود. وقتی تصمیم گرفتم به این کلاس بیام در عرض دو روز هزینه‌اش جور شد. من با همسرم صحبت کردم و قرار بود کم‌کم هزینه رو بهم بده تا من پرداخت کنم. یهو یادم افتاد ما چند سال پیش برای حج عمره ثبت‌نام کردیم و هرسال سودی به ما تعلق می‌گرفت که تابه‌حال اونو نگرفته بودیم. بلافاصله رفتم و اون پول رو گرفتم و چقدر خوشحالم که این پول برای چنین کاری هزینه شد.

whatsapp