موفقیت دوره فنگ شویی

سلام استاد جان خدا قوت
بعد از تقویت فنگ شویی سومم خیلی معجزه های کوچک وبزرگی برام‌پیش میاد
داداشم بعد از ۶ماه زنگ زد وخودش به خونم امد
جواب دادگاهی بعد از ۸ ماه به نفع من امد
آرامش عجیبی دارمدرونم پر از حس خوب وریلکس هست
خواب خوبی دارم
مسئله ومشکلات همچنان هستن مهم اینه که من خیلی قشنگ میتونم مدیریتش کنم ،کنترلش کنم ،
رفتار همسرم خیلی خوب شده
بحث ونق وغر زدنمون کمتر شده
همسرم روابطش با من وبچه ها خیلی خوب شده
برکت به خونم زیاد شده
دایم به طور ناخود آگاه خودم ،خانواده ام شکر گزاری میکنیم
توانستم خصوصی فنگ شویی بگیرم وهزینشو پرداخت کنم
همسرم ،دخترم به زنجیره شغلی پیوستند
جدب مخاطب های زیادی به موسسه داشتم
داداشم بعد از ۲ سال که جذبش کرده بودم دوره ۱ شرکت کرد
خیلی کمتر حرص وجوش میزنم
تمریناتم را سعی میکنم به خوبی انجام دهم
ماشینمون هم فردا به دستمون میرسه همسرم چند روزی هست که سر کار میره
همه را مدیون شما استاد نازنینم میدونم وهر لحظه از خداوند براتون بهترینها را آرزومندم ،
سپاسگزارم سپاسگزارم سپاسگزارم

whatsapp