موفقیت دوره شغلی

سلام استاد نازنینم شبتون بخیر
میخوام موفقیتی بگم که خیلی برام اهمیت داره
استاد جان من همیشه اون ته ته های ذهنم به خودم میگفتم کاش من میتونستم به طور جدی کار خیر انجام بدم البته کوچولو میدادم ولی خیلی میخواستم گسترده باشه در حدی که بتونم موسسه خیریه بزنم . حتی دوسال پیش من شب عید به یه بازارچه ای رفتم که اونجا بچه هایی که بی سرپرست یا بدسرپرست بودند هرکسی تمایل داشت به عنوان فرزند معنوی قبول میکرد وماهیانه باید میالغی براشون واریز میکرد که من و خواهرم هرکدوم قبول کردیم وهمونجا مبلغی پول دادیم ولی از اون به بعد استاد جان من هرموقع میخواستم برای این بچه پول واریز کنم یا فراموش میکردم یا پولم جور نمیشد یا چند بار که مراجعه کردم میگفت شماره کارت اشتباهه ومن نمیتونستم بریزم و واقعا گاهی از خودم مبپرسیدم که چرا این هیچ وقت جور نمیشه .کاری که واقعا دوستش داشتم .
تا اینکه گذشت و اون شبی که اومدیم سرکلاس شغلی وشما اون احساس زیباتون رو به ماانتقال دادین .حتی نکته به نکته حرفهایی که زدین در مورد کار داوطلبانه و….،اشکهایی که ریختین و استاد من هم پابه پای شما اشک میریختم بی اختیار .اینقدر دست خودم خودم نبود که اخر کلاس که بچه ها درخصوص کارداوطلبانه میگفتن
نمیتونستم خودم روکنترل کنم وهمینطور گریه میکردم .استاد بعد از اینکه کلاس تموم شد تا دوساعت سرم روی پاهام بودو بی اختیار گریه میکردم . نمیدونم انگار یه حسی بهم میگفت اگه میخوای کار خیرانجام بدی واستارت هدفت رو توی این راستا بزنی الان وقتشه .استاد جان انقدر خوشحال بودم انگار توی اسمون بودم وسط گریه هام .
یهو یادم افتاد که من ربع سکه ای دارم که گذاشته بودم برای روز مبادا .وامروز روز مبادا بود ومیتونستم بادادنش برای صندوق موسسه حس عالی کسب کنم .استاد جان گفتم همینه ومن قطئا با این کار وادامه دادن اون و انرژی شما میتونم به اهداف بزرگترم در همین راستا برسم ..
استاد جان واقعا متشکرم متشکرم متشکرم
امیدوارم همیشه تنتون سالم و لبتون خندون باشه .
خدایاشکرت شکرت شکرت .
قطئا مطمئنم که استارت هدفم توی موسسه مهر افرین باانرژی که اون شب از شما گرفتم زده شد وازخدامیخوام ادامه دار باشه .🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

whatsapp