موفقیت دوره شغلی و فنگ شویی

سلام استاد عزیزم معجزه ی زندگیه من عیدتون مبارک
با چیدمان سفره ی هفت سین به سبک فنگشویی بسیار حس و موفقیتهای عالی داشتم.
یکی از بزرگ‌ترین موفقیتهام تونستم شغل۳را به لطف الهی شرکت کنم😍❤️🙏🏻
موفقیت بزرگ‌بعدیم زمانیکه خونه را قولنامه نوشتیم و به نام خود مادر نوشتیم و من خونه را به خودشان فروختم استادجان بعد از ۶سال رها شدم
انگار جوان شدم.🥺😍💐انگار خنده های واقعی روی لبهای من اومد و یعنی من فرزند سرجای خودم قرار گرفتم
همیشه ب خودم میگفتم چرا نمیتونم مثل بقیه شادو سرحال باشم انگار من ۵۰سالم بود که دلیلش را به لطف شما متوجه شدم و خیلی خیلی ازتون ممنونم که این گره را از زندگیم باز کردید خدایا ❤️🌺😘❤️شکرت
از آن زمان آرامش وارد زندگیم شد و تونستم حتی برای زندگیم هم تصمیم درست بگیرم
تونستم به همسر بفهمونم که منم دیگه دوستش ندارم و تکلیفمو با خودم معلوم 🥰😍🙏🏻💪🏻کردم
تمام حرفهایم را به وکیلم محکم زدم و وکیل عزیزم سریع با وکیل ایشان تماس گرفتن و به ایشان هدفم را فهموندن و به قدری آرامش وارد زندگیم شد و همه ی اینا به لطف الهی و به لطف بی کران شماس
نوروز برای من در کنار شما پر از حس های آرامش و آزادی هست
و مطمئن هستم تمام مسائلم در این سال و در این مسیر الهی و همراه با شما استادالهیم حل میشه
خداقوت استاد جانم
🥰💐😍❤️🙏🏻🥰💐😍❤️🙏🏻خیلی خیلی دوستتون دارم❤️🙏🏻❤️🙏🏻

whatsapp