موفقیت دوره ارامش ذهن

استاد عزیزم سپاسگزارم سپاسگزارم سپاسگزارم

استاد اعظم عزیزم از بابت صبوری هاتون و حمایت هاتون سپاسگزارم سپاسگزارم سپاسگزارم
استاد اعظم عزیزم از بابت مهربونی هاتون و صبوری هاتون و حمایت هاتون از جنس خداونده سپاسگزارم سپاسگزارم سپاسگزارم

واقعا برای محصولات و کلاس های شما نمیشه قیمت تعین کرد رشد من حال خوب من حسهای خوب من ،شادیهای من ،دریافت های من ،آرامشم و آرامشی که به دست آوردم رو و ارتباطی که با آدمها و ارتباطی که با دوستان عزیز مهر آفرین خانواده عزیز مهر آفرینم دارم رو میشه چه قیمتی براش گذاشت ؟نه واقعا نمیشه قیمت تعین کرد
مثلا بگم اینقدر ولی مگه من جاهای دیگه نرفته بوددم آیا اینها اومد تو زندگی من و اونم درونی بشه فق؟ برای همین درونی شدن آیا میشه قیمت تعین کرد ؟نه نمیشه درونی که بشه سالهای سال تو وجود منه آیا من برای دریافت اون چیزی که در وجود منه میتون قیمت تعین کنم ؟ نه استاد عزیزم واقعا نمیشه قیمت تعین کرد واقعا آموزشهای شما تو همه ی حوزه ها قیمت نداره
از بابت تمام آموزش هایی که گرفتم سپاسگزارم سپاسگزارم سپاسگزارم
از بابت آموزشهایی که قراره بگیرم سپاسگزارم سپاسگزارم

whatsapp