موفقیت دوره ارامش ذهن

امسال روز مادر برای من متفاوت بود. سالهای قبل همسر و فرزند تبریک میگفتن و کادویی میگرفتن ولی انگار از روی اجبار بود و من حس خوبی نمیگرفتم. چند روز قبل از روز زن همسرم برای اولین بار یه کیک گرفت. خیلی صادقانه و خالصانه ازم تشکر کرد و روز زن رو تبریک گفت. ته دلم هنوز از دست بعضی کارها و رفتارهاش آزرده بودم. با این کار کاملا دلم باهاش صاف شد.
یه چیز جالب دیگه اینکه مدتی بود من دوست داشتم برای شما لباسی بگیرم ولی نمیدونستم چه سایزی بگیرم که اندازتون باشه. همسرم روز زن دقیقا همون لباس و همون رنگی که برای شما در نظر داشتم رو برام گرفته بود.
این اتفاق موفقیت بزرگی برای من و پیشرفت بزرگتری برای ایشون بود.
صمیمانه ازتون سپاسگزارم به خاطر وجودتون
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

whatsapp