موفقیت دوره ارامش ذهن

استادجان با عشق پرداخت کردم.
واقعا ازتون ممنونم.ایشالله پربرکت باشه براتون.🙏❤️🌹
خیلی برام عالی بود زمان وقت خصوصی من امروز بود چون امروز فایل قدردانی عمیق امروز مربوط به قدردانی کسانی بود که تابحال حق به گردن ما داشتند و به ما یه خدمت و خوبی کردند بود و من از صبح گذشته و موفقیتهام و تغییراتم رو مرور میکردم و حس خوب براتون میفرستادم و همیشه دوست داشتپ بتونم احساساتم رو بروز بدهم ولی زبونم قفل میشد ولی امروز واقعا تونستم حسی که به شما دارم رو بیان کنم و واقعا یه حس خاصی داشتم زمان خصوصی که با شما فرشته نازنین داشتم و یه خصوصی خاصی بود که خیلی بدلم نشست چون خودم بودم با ابراز احساساتی واقعا نسبت به شما داشتم با تمام وجود و خالصانه.
البته تمام خصوصیهاتون و تک تک کلماتتون فوق العاده اند ولی خصوصی امروز یه چیز دیگه بود اینم از موفقیتها و تغییرات جدید من و فگر کمم به کودک درون و محصول درمان جوانسازی دهنی هم ارتباط داره.
بازم شکر و سپاس فرشته نجاتم.در پناه حق🙏❤️🌹😍👏👏👏👏🥰🥰🥰🌹🌹🌹

whatsapp