موفقیت دوره ارامش ذهن

سلام استاد عزیزم خیلی ازتون ممنونم ببخشید اینقدر امروز که باهاتون وقت داشتم هول کردم که نتونستم از موفقیتهایی که بدست آوردم و رابطه خوبی که با همسرم دارم را بگم خیلی همه چه خصوصا با همسرم خوب شده و اگه مشکلی هم هست خیلی خوب و آروم اول باهاش صحبت میکنم و بعد اگه دیدم گوش نمیده را در موضع قدرت و محکم صحبت میکنم و خدا را شکر قبول میکنه و قبلا حرفم را با سرو صدا و داد و فریاد می زدم ولی الان دستم اومده که باید چه کار کنم و خدا را شکر درست همین امروز که وقت داشتم دو تا مشکلم حل شد و خیلی خدا را از ته دل شکر می کنم و خدا را در موقع گرفتاری صدا می زنم و رابطه ام با خدا خیلی خوب شده ولی نمی دونم چرا دوست ندارم نماز بخونم البته اگه حال خیلی خوب داشته باشم دوست دارم نماز بخونم ولی هر وقت خسته باشم یا حال خوبی نداشته باشم نماز نمی خونم منکه خیلی مقید بودم ولی همه اینها را به فال نیک می گیرم و حسم بد نیست ممنونم شما به غیر از اینکه پیش خدا عزیز هستید کاری می کنید که خیلی بزرگ هست و شما با حرفهاتون چیزی را اختراع کردت که آدمها با اون اختراع میتونن خودشونا
بسنجند و بفهمندکه تو هم میتونی خوب زندگی کنی تو هم میتونی به هر چی میخوای برسی و این یعنی تو آزاد و رها هستی نه در بند و گرفتار و نا امید این خیلی بزرگه آگاهی که شما دارد هر روز به ما آموزش می دهید
امروز خیلی خدا را شکر کردم برای وجود شما چرا که اگه به من راه درست زندگی کردن را نمی دادید بسا در همون افکار و باورها و اندیشه های اشتباه زندگی که نمیشه گفت مردگی می کردم و به خدا میگفتم خدایا پس چرا من خوشبخت نیستم و از زندگی ام لذت نمی برم امروز فقط خدا را شکر کردم و با خودم گفتم بعد از خواستنم باید حتما حرکت کنم که بهترینها نصیبم شود
خدایا سپاسگزارم خدایا سپاسگزارم خدایا سپاسگزارم
و بعد از شما متشکرم برای وجود مقدستون و برای سختیهایی که توی این راه کشیدت و این تجربه ها را یکی یکی بهاش را دادت و الان راحت در اختیار من گذاشتید از خداوند برای شما سلامتی و حال خوب می خواهم 🙏🙏🙏🙏🙏🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🌺🍃🍃🌺🍃

whatsapp