موفقیت در زمینه ارتباطات

سلام استاد عزیز
موفقزت دوستم رادیدم وخیلی خوشحال شدم
وخداراشکر بابت این مسیر الهی
بابت وجود استاد صادقیان عزیزم
بابت وجود خودت خدای خوبم
من یادمه یه روزی دقیقا همیشه از تو جمع فرار می کردم و همیشه تو مدرسه مورد تحقیر معلم ودانش  آموزان قرار میگرفتم وتو اطرافیان هم بعضی هاشون تحقیرم  میکردند

و دقیقا همون آدمی که  من ازش قایم میشدم وتحقیرم میکرد  بامن هم صحبت شد

ومن خیلی خوب به کلاس ها دعوتش کردم باورم نمیشد بتونم باهاش صحبت کنم

حتی تو ز دانشگاه هم این روند ادامه داشت حتی تو محیط کارم

وبا خودم میگفتم میشه یه روزی که ریشه همه این مسائل حل بشه؟

و چرخ بر گرده ونظر لطف خدای مهربان به من افتاد

واز زمانی که با استاد عزیزم آشنا شدم

وتو تک تک دورها شرکت کردم دوره های ذهن دوره، پیش رفته

دوره شغل، ارتباطات، خجولی وقدردانی،و محصولات که استفاده کردم ورو خودم کار کردم

و دقیقا بعد از دوره خجولی چندین بار اتفاق افتاده که خیلی

خوب صحبت کردم و دقیقا آدم ها دوست دارن  صحبت های منو گوش بدن وحس خوب میگیرن

وخودم‌ هم‌خیلی حس خوبی میگیرم واین واسه من زیبا ترین

موفقیت هست

سپاس گذارم از استاد عزیز

که با آموزش های فوق العاده

ما را هدایت میکنند

whatsapp