موفقیت در حوزه ارتباطات اثر بخش


  • سلام استاد عزیز

من چندین سال بود که تلاش می کردم که ارتباط خودم را با همسرم بهتر کنم ولی نمی‌شد  من براساس دانش خودم سعی می‌کردم وتا حدودی موفق می‌شدم ولی با یک رفتار بد یا کوچک ترین چیزی  از بین می رفت با شروع دوره عالی ارتباطات روابط بین  ما بهتر شد تا اینکه هفته گذشته من توانستم برای سالگرد ازدواج مان با یک برنامه ریزی حساب شده همسرم را سوپرایز  کنم واین موفقیت برای من بسیار عالی بود و از استاد  عزیزم کمال تشکر وقدردانی دارم

whatsapp