موفقیت جلسه خصوصی

سلام استاد جان
من یک روز که پیش شما آمده بودم وخیلی اتفاقی گفتم که شوهرم یزد نیست و وقتی مسافرت کاری میره من با دوتا بچه خونه مامانم میرم چون شوهرم اجازه نمیداد تنها تو خونه باشیم شما به من گفتید تا زمانی که جایگاهت را تو زندگی مشخص نکردی پیش من نیا وبه من تمرین دادید و الان چند روزه که رفته مسافرت ومن الان تو خونه خودم هستم وخیلی محکم گفتم که من تو خونه میمانم…………وچیزهای دیگه ایی که شما گفته بودید بگم استاد جانم ممنونم که الان تو خونه خودم هستم چون واقعا آرامش دارم

whatsapp