موفقیت جلسه خصوصی

من چند ماه پیش جلسه ای با شما داشتم بابت ملکی که توی ده بود و یکی از اقوام با اصرار میگفت این ملکو به من بدین ولی حاضر نبود به قیمت بخره
هربار میگفتیم خبره بیاریم قیمت گذاری کنه دیگه هیچی نمیگفت. توی ده همه میدونستن ایشون خونه رو میخواد و چون فامیل بود کس دیگه ای پیش نمیومد.
این اقا با تعطیل شدن اصناف و مشاغل رفت ده منزل پدرخانمش که از خطر در امان باشن. ظاهرا اونجا معذب بود.
چند بار تماس گرفت و گفت حاضره به هر قیمتی که بگیم خونه رو بخره
تو همین اوضاع و شرایطی که همه از کسادی و بی رونقی بازار میگن ما تونستیم خونه رو با قیمت مناسبی که کارشناس گفته بود بفروشیم. اصلا شرایط قرنطینه باعث شد طرف مقابل با کمال میل و اصرار خونه رو به قیمت از ما بخره تازه خوشحال و راضی هم بود چون همسرم قبول کرد نصف مبلغ خونه رو چند ماه دیگه بگیره که این شرایط بحرانی بگذره و بتونه بقیه مبلغ رو جور کنه و بده
سپاسگزارم بابت وقتی که برام گذاشتین و کمکم کردین
وجود شما دلگرم کننده ترین حضور، در زندگی ماست.
متشکرم
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

whatsapp