کمال‌گرایی،کم‌گرایی،کامل‌گرایی،هدف،دوره رهایی از وسوسه‌های کمال‌گرایی

نمایش یک نتیجه

رهایی از وسوسه‌های کمال‌گرایی

✅ دوره رهایی از وسوسه‌های کمال‌گرایی به گونه‌ای طراحی شده است که قدم به قدم، شما را با روشهای نادرست گذشته، آگاه می‌سازد و در نهایت، به صورت عملی، شما را با روش تضمینی موفقیت آشنا می‌کند تا در تمام ابعاد زندگی خود از آن استفاده کنید.
730,000 تومان
whatsapp