هدف

2 کالا

دوره هدف گذاری واقعی

آشنایی با هدف، آرزو، ارزش و مقصد
سطح مقدماتی
دوره غیر حضوری
590,000 تومان

دوره هدف‌گذاری هدایت کننده 👀

راه‌های تشخیص هدف، آرزو، ارزش
سطح مقدماتی
دوره غیر حضوری
720,000 تومان
whatsapp