هدف،قدرت تصمیم‌گیری،تصمیم‌گیری،فرایند تصمیم گیری

نمایش یک نتیجه

سطح مقدماتی
دوره غیر حضوری
936,000 تومان
whatsapp