محصول درمان و جوان سازی ذهنی

نمایش یک نتیجه

محصول درمان و جوان سازی ذهنی

بدن ما از ضمیرناخودآگاه ما که فرمانده بدن ما و وجودی ماست، اطاعت می کنه. ما برای تندرستی و عملکرد درست بدنمون نیاز به تمرینات خودآگاه و ناخوداگاه برای حفظ انرژی و برنامه ریزی درست داریم.
سطح مقدماتی
دوره غیر حضوری
1,169,000 تومان
whatsapp