قدردانی عمیق،دوره قدردانی یک،شکرگزاری،سپاسگزاری از خداوند،شكرگزاری از خداوند،احساس شکرگزاری

نمایش یک نتیجه

قدردانی عمیق ۱

شکرگزاری یکی از راه های سپاس از پروردگار بی همتا است و با گفتن جملات شکرگزاری شما به آرامش قلبی می‌رسید.با شکرگزاری ظرفیت و شایستگی دریافت نعمت‌ها و مواهب بیشتر خداوند را پیدا می‌کنید.
سطح مقدماتی
دوره غیر حضوری
رایگان
whatsapp