شغلی

2 کالا

محصول بدست آوردن شغل دلخواه

افزایش قدرت تصمیم گیری
سطح مقدماتی
دوره غیر حضوری
9,360,000 تومان

همایش راه‌های رسیدن به شغل رویایی

افزایش قدرت تصمیم گیری
سطح مقدماتی
دوره غیر حضوری
195,000 تومان
whatsapp