ذهن،آرامش ذهن،اندیشه،باور

نمایش یک نتیجه

100%
تخفیف

مینی دوره سوم آرامش ذهن – باور

باورهای انسان به دو دسته تقسیم‌بندی می‌شوند. باورهایی که موجب رشد و یاری فرد و توسعه زندگي وي، می‌شوند، یا باورهایی که باعث ایجاد محدودیت در هدف‌ها و تصمیمات انسان می‌شوند.
سطح مقدماتی
دوره غیر حضوری
160,000 تومانرایگان
whatsapp