دوره روانشناسی خجالت و کسب اقتدار،خجولي،خجولي‌گري،رفع خجولی،درمان خجولی

نمایش یک نتیجه

دوره روانشناسی خجالت و کسب اقتدار

يک فرد خجول هزاران فرصت گرانبها را در زندگی از دست می‌دهد و روز به روز، بیشتر و بیشتر، عمق این فاجعه در زندگی او نمود پیدا می‌کند.خجولي، بین شما و موفقیت‌ها‌، فاصله‌های عمیقی می‌اندازد
1,900,000 تومان
whatsapp