ارتباطات

نمایش یک نتیجه

وبینار ارتباطات اثربخش

آشنایی با مفاهیم ارتباط با خود و دیگران
سطح مقدماتی
دوره غیر حضوری
151,000 تومان
whatsapp