احساس،قطب‌نما،اعظم صادقیان،دوره احساسات

نمایش یک نتیجه

دوره چهارم آرامش ذهن – احساس

احساس، فانوس هدایتگر و قطب نمای انسان می‌باشد؛ این موهبت الهی نیرویی به شما تزریق می‌کند که به سمت آرزوها و اهدافت حرکت کنی.
سطح مقدماتی
دوره غیرحضوری
305,000 تومان610,000 تومان
whatsapp