کتاب

2 کالا

کتاب آرامش ذهن

کتاب آرامش ذهن براي رسيدن به آرزوها خلاصه و چکیده‌ای از تمامی دوره‌ها را در بردارد، در واقع به مانند گنج‌نامه‌ای است که شما را با ذخایر و پتانسیل های وجودی‌تان آشنا می‌کند و جایگاه و مرتبت انسانی‌تان را به شما می‌شناساند.نويسنده: اعظم صادقيان
سطح مقدماتی
دوره غیر حضوری
149,000 تومان

کتاب انعکاس درون

در این کتاب سعی کردم تا تمام ابزار و آلاتی که نیاز دارید تا شما را به اوج قله موفقیت در تمامی جنبه‌های زندگی برساند به شما معرفی کنم.نويسنده: منصور عارف
سطح مقدماتی
دوره غیر حضوری
35,000 تومان
whatsapp