مرکز خرید

مرتب سازی
دسته بندی
سطح مقدماتی
دوره غیر حضوری
824,000 تومان
سطح مقدماتی
دوره غیر حضوری
642,000 تومان

قدردانی عمیق ۲

انسانهاي موفق، در هر لحظه، به منبع وصل بودند و از الهامات برخوردار می‌شدند، این حس همجواری و نزدیکی با خداوند، باعث می‌شد که شهود باطنی آنها فعال شده و چراغ راه‌شان باشد و در تمامی جنبه‌های زندگی هدایت‌شان کند، تمرکز آنها بر روی شکرگزاری و سپاس از خالق هستی، باعث می‌شد، قلب‌شان همیشه ایام ،آکنده از آرامش و صلح و صفای باطنی باشد.
630,000 تومان
45,000 تومان

توانمند سازی والدین هوشمند و جنین هوشیار

والدین می‌توانند با استفاده از قدرت ذهن خود، حواس پنج‌گانه جنین خود را نیز تقویت کنند.
1,130,000 تومان
710,000 تومان
642,000 تومان
253,000 تومان