مرکز خرید

مرتب سازی
دسته بندی

دوره روانشناسی خجالت و کسب اقتدار

يک فرد خجول هزاران فرصت گرانبها را در زندگی از دست می‌دهد و روز به روز، بیشتر و بیشتر، عمق این فاجعه در زندگی او نمود پیدا می‌کند.خجولي، بین شما و موفقیت‌ها‌، فاصله‌های عمیقی می‌اندازد
1,900,000 تومان

دوره ارتباطات اثربخش

آشنایی با انواع ارتباطات، افزایش درک اصول ارتباطات و تاثیرات آن؛ اگر موفق به رمزگشايي ارتباطات شويد، دروازه‌هاي ثروت به روي زندگيتان گشوده مي‌شود.
دوره غیرحضوری
1,200,000 تومان

وبینار ارتباطات اثربخش

آشنایی با مفاهیم ارتباط با خود و دیگران
سطح مقدماتی
دوره غیر حضوری
151,000 تومان