هنر زن بودن

اینکه فقط جنسیت زن داشته باشید برای یک عمر زندگی مشترک کافی نیست، شما باید دانش و هنر زن بودن را نیز کسب کنید، شما قرار است از این دانش و هنر در راستای بهینه اداره کردن زندگی و مردتان به کار گیرید، از نظر خصوصیات و ویژگی ها و رفتار و گفتار همسر شما هیچگونه سنخیتی با شما ندارد، او صاحب هورمون تستوسترون هست که منجر به رویش مو بر سر رو و سینه اش می شود و صدایش را کلفت می سازد و جنسش را زمخت و نچسب که از احساس و عاطفه هم چندان بویی نبرده و در مقابل شما، صاحب هورمونهای استروژن و پروژسترون هستید که لطافت و زیبایی خاصی به شما بخشیده و روحیات و ویژگیهای خاص خودتان را دارید که این روحیات شما را تا مادرشدن و زاینده بودن پیش می برد، شما ضامن بقاء نسل بشر هستید. اما شما قرار است به این جنس تکیه کنید و او مامن و ماوای شما باشد، در کنارش آرام بگیرید و نیازهای عاطفی و احساسیتان نیز توسط او پاسخ داده شود، شما نیازمند عشق و علاقه و صمیمیت و محبت و مهربانی او هستید و او نیازمند جنسیت شما، شما می گویید بگو که دوستم داری و او می گوید من صبح تا شب زحمت می کشم بخاطر تو و تو چطور نمی فهمی که من دوستت دارم؟! ولی باز هم طفره می رود که بگوید:”دوستت دارم” وقتی با او حرف می زنید فقط می خواهید که دو گوش شنوا داشته باشد، اما او اغلب که حوصله ندارد و خسته است، اگر هم بشنود می خواهد راه حل بدهد که چیکار کنید تا از این به بعد با اینگونه مشکلات روبرو نشوید؛ بنابراین هنر زن بودن در واقع هنر تعامل با مردان است؛ در این دوره شما می آموزید که چطور جنسیت خودتان را بپذیرید و چطور با جنس مخالف خود که هیچ وجه مشترکی با شما ندارد سر کنید و نیازهایتان را از او مطالبه کنید.

whatsapp