مهربانی شفای زندگی

شاید فکر کنید تنها فردی که از مهربانی سود می­برد، شخصی است که مهربانی در حق وی انجام گرفته، اما خوشبختانه حدس شما تنها گویای بخشی از نتیجه عمل مهربانانه است. رفتارهای مهربانانه یک تاثیر مثبت سه جهته دارند:مسلما فردی که عمل مهربانانه در حق وی انجام می­شود، خوشحال می­شود، اما نتایج پژوهش­ ها نشان داده است تاثیر مثبت مهربانی، بر شخص مهربان بیشتر از فرد دریافت­ کننده مهربانی است، به عبارت دیگر فرد دهنده (مهربانی) از فرد گیرنده (مهربانی) خوشحال­تر می­شود و جالب­تر اینکه عمل مهربانانه بیشترین تاثیر را بر روی فردی دارد که به صورت اتفاقی شاهد این ماجرا بوده است. نتایج چند پژوهش نشان داده است، احتمال اینکه فردی که شاهد تعامل مهربانان ه­ای بود، عملی مهربانانه انجام دهد، 70 % بیش از فردی است که چنین تعاملی را ندیده است، خوشبختانه مهربانی مسری است.
افرادی که فعالیت­ های داوطلبانه انجام می­ دهند، کمتر به دردهای جسمانی مبتلا می­ شوند. فعالیت های داوطلبانه عشق و مهربانی را که در وجودتان خاک گرفته بود غبار زدائی می کند و به روحتان جلا می دهد و به قلبتان شفا.
نتایج یک پژوهش نشان داده است، هنگامی که ما وقت، انرژی یا پول خود را به دیگران می­ بخشیم؛ رضایت از زندگی، رضایت از خود و سلامت جسمی­مان ارتقا می­یابد، طول عمرمان افزایش می­ یابد، احتمال ابتلاءمان به افسردگی کاهش پیدا می­کند و احساس بهزیستی ­مان افزایش می­ یابد، ­به ویژه اگر مهربانی کردن را از سنین پایین آغاز کرده باشیم.
انجام اعمال مهربانانه و یا انجام کارهای داوطلبانه و عام المنفعه موجب ایجاد گرمای هیجانی شده و این گرمای هیجانی به نوبه خود باعث ترشح هورمون اَکسی­ توسین می­ شود. اَکسی­ توسین هم باعث ترشح ماده شیمیایی اَکسید نیتریک می­ شود. این ماده شیمیایی رگ­ های خونی را باز می ­کند. این امر موجب کاهش فشار خون می ­شود به همین دلیل اَکسی­توسین را به عنوان هورمون محافظت کننده قلب می­ شناسند. اَکسی­ توسین از طریق کاهش فشار خون از قلب محافظت می­ کند.لطفا مهربان باشید؛ فقط شما شروع کننده باشید مطمئن باشید همچون موجی انتشار می یابد.

whatsapp