مدیریت ذهن

مدیریت ذهن

 

میزان موفقیت شما به میزان توان شما برای کنترل ذهن تان بستگی دارد. اگر موفق شدید کانون توجه و تمرکزتان را بر روی موضوعات دلخواه و اندیشه های مثبت و سازنده بگذارید؛ قادر خواهید بود آن موارد دلخواه را به زندگی جذب کنید و اگر نتوانید ذهن را کنترل کنید و یا به جای تمرکز بر روی خواسته ها بر روی ناخواسته ها توجه کنید در این صورت موارد
نادلخواه بیشتری به زندگیتان دعوت می‌کنید. اصولاً دو دسته اتفاقات را خیلی راحت به زندگیتان جذب می کنید: یکی، مواردی که به آن عشق می ورزید و دوست دارید و دیگری، مواردی که از آن متنفر هستید.
برای هر دو دسته چون احساس قوی نشان می‌دهید و فرکانس طولانی با شدت زیاد می فرستید، از سمت چپ جهان هستی پاسخی سریع دریافت می کنید و اتفاقاتی متناسب با آن فرکانس های ارسالی به سمت زندگیتان جذب می کنید.
در مواردی که از قدرت توجه و تمرکز بالایی برخوردار نیستید و مسئله یا مواردی تمامی ذهن شما را به خود مشغول نکرده است، طبیعی است که فرایند خلق به تأخیر بیفتد؛ چون فرکانس ارسالی از سمت شما قوی و اثر گذار نبوده است؛ و شما میزان ربایش کمی از خود نشان داده اید. بنابراین برای اینکه موارد دلخواه را به زندگیتان جذب کنید می‌توانید تصمیم بگیرید که کانون توجه و تمرکز تان را عمداً بر روی موضوع دلخواه بگذارید و احساسی منتشر کنید که حالت مغناطیسی داشته باشد و بتواند به اندازه کافی مفید و موثر در فرایند خلق خواسته اتان باشد. رسیدن به کامیابی و موفقیت و آرامش، بدون کنترل و جهت دهی و ساماندهی ذهن ممکن نیست.
اندیشه های مثبت مانند بذر هایی هستند که به زودی در سرزمین ذهن شروع به رویش می‌کنند و جوانه می‌زنند و زندگی شما را تحت تاثیر خودشان قرار می دهند.
هر بذر اندیشه که در این زمین مستعد کاشته شود، فرصت رشد می یابد. حال چه اندیشه ای مثبت و سازنده و چه منفی، هر دو به زودی به ثمر می نشینند و بصورت عمل، رفتار، اوضاع و شرایط تجلی می یابند.
انسان محصول اندیشه‌های خود را برداشت می‌کند. موفقیت و کامیابی حاصل اندیشه‌های سرشار از شهامت، اعتماد به نفس، عزم و اراده استوار می باشد. رفتار پاک و سالم حاصل اندیشه‌های سالم است و اندیشه‌های لبریز از عزت نفس و اعتماد به نفس، انسانی با عزت نفس و اعتماد به نفس بالا و اراده پولادین می‌سازد، که هیچ کاری برای او محال و نشدنی نیست.
اندیشه انسان یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر سطح انرژی های فردی وی می باشد؛ اندیشه های مثبت، مهرآمیز، خیرخواهانه، سرشار از توانمندی، هوش و خلاقیت، بر شما اثر مثبت دارد و سطح انرژی شما را بالا می برد و برعکس آن؛ اندیشه های منفی: نظیر بدبینی ها، احساس تنفر از خود و دیگران، حسادت، خشم و هرگونه اندیشه حقیر و سست بر شما اثر تخریبی می گذارد و سطح انرژی شما را به شدت کاهش می دهد.
لازم است که انسان وجود خویش را از این اندیشه ها دور نگه دارد، که مانع رشد و شکوفایی استعدادهایش نشوند.
اندیشه سرچشمه عمل و منشاء رفتارهای ماست. با دگرگون کردن اندیشه ها، اعمال و رفتار نیز دگرگون می شوند.
بنابراین با عزم و اراده ای محکم و با اندیشه‌های لبریز از نشاط و امید و قدرت در جهت بهبود وضعیت و افزایش توان فردی خود بکوشید؛ که توانایی ها و میزان موفقیت شما حد و مرزی ندارد.

whatsapp