قدرت تصمیم

انسان های موفق و بزرگ هم روزی تصمیم گرفتند که زندگی خود را آنطور که دوست دارند بسازند.
آنها یک روز با خودشان مشورت کردند و بلاخره یک تصمیم گرفتند؛ آنها تصمیم گرفتند که دست به اقدام بزنند، آنها تصمیم گرفتند که چگونه درست تصمیم بگیرند.
آنها کار را شروع کردند آنها به قدرت تصمیم آگاهی داشتند؛ اگر از آنها بپرسید که چطور شد موفق شدید؟! چطور شد ثروتمند شدید؟! و یا اینکه چطور شد به اهداف خود رسیدید؟!
آنها فقط یک جمله می‌گویند:« فقط با یک تصمیم شروع شد.»
آنها همه موفقیت هایشان را مدیون یک تصمیم درست هستند.
تصمیم گیری آغاز هر موفقیت است.
تصمیم گیری می تواند شما را به هر آنچه که دوست دارید برساند.
می‌توانید از قدرت تصمیم گیری برای دگرگون کردن تمام زندگی تان استفاده کنید.
انسان می‌تواند با هر تصمیمی که می‌گیرد، تغییری تازه در زندگی اش ایجاد کند.
معیار واقعی بودن تصمیم این است که به آن تصمیم عمل کنید و برای عملی کردن آن تصمیم اقدام کنید.
افراد موفق و ثروتمند سریع و بلافاصله تصمیم می‌گیرند، آنها می‌دانند که چه می خواهند و برای رسیدن به خواسته‌های خود سریع تصمیم می‌گیرند؛ و در نهایت هم به تصمیم هایشان جامه عمل می پوشانند.
یادتان باشد که شما یک انسان هستید و یک انسان هم می تواند اشتباه کند.
مهم این است که از اشتباهات خود درس بگیرید و از آنها به عنوان پلی برای عبور از مسائل بزرگی که در سر راه موفقیت پیش می آید استفاده کنید.
پس اگر دیدید به جایی که دلخواه شما نیست رسیدید به این معنی است که تصمیم اشتباهی گرفته اید و باید تصمیم تان را تغییر دهید و راه درست را انتخاب کنید.
شما باید زندگی پر شوری را که در آن همیشه در حال تصمیم گیری های درستی هستید، تجربه کنید.

نویسنده : جناب اقای منصور عارف

whatsapp