روز مرد

 

روز مرد

درود بر مردان پاک طینت و سروران گرامی
مرد را مادر طبیعت چون کوهی استوار آفرید، او در مقابل شدائد روزگار کمر خم نمی‌کند، او پای در این عرصه گذاشته، تا تکیه‌گاهی امن باشد و ناملایمات و سختی‌ها و رنج‌ها را بجان و دل بخرد، او همه‌ی آنچه در توان دارد را در جهت رفاه و آسایش خانواده مصروف می‌دارد، بدون او جریان زندگی متوقف خواهد ماند، او ناراحتیها و غمهایش را فرو می‌خورد و آنرا به زبان نمی‌آورد تا خانواده فکر نکند که پشتش محکم نیست، او همچون شیر می‌غرد تا روبهان و شغالان جرات نزدیک شدن به حریم خانواده‌اش را نداشته باشند، او خودش را در درجه اهمیت آخرین نفر خانواده قرار می دهد و از سهم خود می گذرد تا شادمانه‌هایش را به دیگران ببخشد، پشت لبخندش کوهی از درد و غم و رنج است که هرگز آنرا بر زبان جاری نمی کند که مبادا احساس بی پشت و پناهی کنید، او بارها فرو می ریزد و دوباره از نو خودش را می سازد، شما هرگز نمی فهمید که در وجود او چه سونامی‌هایی می‌آیند و می‌روند ولی باز او درصدد است که این کشتی را به ساحل امنی برساند، دغدغه‌های او تمامی ندارد، او مرکز پاسخگویی درخواست‌هایی است که هیچگاه تمامی ندارند ولی او خسته نمی شود، چون عشق او این است که فضا را امن کند و کسی از اعضای خانواده احساس سرشکستگی و درماندگی و یاس و نا‌امیدی نکند، او آمده است تا قوت و التیام ببخشد و مامن امنی باشد برای رشد و پروبال گرفتن اعضای خانواده‌اش، او آمده است تا سکوی پرتاب باشد، شادی و طراوت و جوانی و شکوفایی و کامیابی همسر و رشد و موفقیت فرزندان، حاصل همه رنج‌ها و تلاش‌های شبانه روزی اوست، او از پای نمی ایستد تا اسباب خوشبختی آنها را فراهم سازد، اگر او نباشد همسرش بیوه می شود، بیوه یعنی زن بی مرد، این زن آسیب پذیر است و دیگر آن چتر حمایتی را ندارد که جلو شدائد روزگار را بگیرد و امنیت را برایش برقرار سازد، در نبود او همسرش خیلی زود خسته و دلمرده می شود و گذر زمان برایش رنج‌آور و دردناک می شود، چون کسی نیست که به او عشق بورزد و نیازهای احساسی و عاطفیش را پاسخ بگوید، دنیای بدون مردان دنیایی سرد و بی روح است، قدر و منزلت مردانمان را بدانیم و به جایگاهشان احترام بگذاریم و دستان پرمهرشان را بگرمی بفشاریم و با تحسین و تشویق و تکریم آنها نیرویشان را دو چندان کنیم تا زیر بار گران زندگی نشکنند. درود بر مردان توانمند و افتخارآفرین گروه🙏🌹

whatsapp