باورهای محدودکننده

باورهای محدودکننده

 

باورهای محدود کننده مجموعه ای باورهایی هستند که از طریق افکار غالب تکرارشده و به باوری تبدیل شده درنهایت به ناکامی مبدل می شود.
منظور از باورها همان فکرهای تکراری هستند که در طول روز بارها و بار ها به ذهن ما خطور می کند و ما را به فکر فرو می برد . فکری که نهایت هدف آن ناکامی و شکست می باشد.
افکار محدود کننده از ذهن ما ساخته می شود در صورتی که هیچ محدودیتی در جهان آفرینش وجود ندارد برای همه افراد به همان اندازه که بخواهند همه چیز موجود می باشد.
افکار و باورهای محدود کننده سبب انتقال ارتعاشات ذهنی منفی می شوند وهمین امواج ارتعاشات منفی ذهن ما موجب ایجاد مانعی بسیار بزرگ در برابر رسیدن به اهداف و آرزوها می باشد. باعث میشود اصلا به خودمان زحمت حرکت دادن به سمت اهداف ندهیم و همه اش جهان را محدود ببینیم.
یک نمونه باور محدود کننده:
” برای پول در آوردن باید سخت کار کرد ” این فکر محدود کننده از نمونه های برجسته و غالب فکری مردم جامعه اکثر کشورهای جهان می باشد که در حال حاضر به عنوان یک باور خیلی بزرگ بخش عظیمی از مردم جهان به این فکر و باور خیلی معتقد هستند.
این فکر رایج امواج ارتعاشات منفی را از خود ساطع می کند و شما را از رسیدن و حرکت به اهداف تان باز می دارد و باعث میشود از کلیه هدف های زندگی عقب بمانید.‌‌
باور ما نقش بسیار اساسی در برآوده شدن اهداف وآرزوهایمان دارد
باورهای ما در طول زمان ساخته شده‌اند بیشتر آنها از کودکی وتوسط اطرافیانمان در ذهنمان نقش بستن و با ما رشد کردند باورهایی که اکثرا نادرست هستند باورهایی چون شانس داشتن ،پول کم است،برای موفق شدن حتما باید دکتر یا مهندس شد ، ما نمیتوانیم ودیگران میتوانند . وهزاران باور دیگر که روی زندگی ما تاثیر عمیق دارد.
شما چه چیز را باور می کنید ؟اینکه محکوم به سرنوشت هستید یا اینکه سرنوشتتان را خودتان میسازید؟
باور میکنید که قادر به انجام هر کاری هستید یا اینکه شما از پسش برنمی‌آیید
باور میکنید که زیبا ودوست داشتنی هستید یا خودتان را قبول ندارید. شما پولی را به دوستتان قرض میدهید واو آن را بر نمیگرداندو شما با خود میگویید که همه مردم بدقول هستند ونباید به کسی پول داد واین می شود باور شما وچون ذهنتان این را باور کرده اگر دفعه بعد نیز به کسی پول بدهید آن شخص نیز بدهیش را پس نمیدهد چرا که باور شما نمیگذارد واین بار باورتان از همیشه قویتر میشود. واز این موضوع گریزان میشوید.
شما کسب و کاری را شروع میکنید ودر آن کار شکست میخورید ویاد زمان بچگیتان می افتید که پدرتان مدام به شما میگفت که عرضه هیچ کاری را ندارید واین میشود باور شما که در هر کاری شکست میخورید ودوباره با اصرار عزیزتان کار دیگری را شروع میکنید وچون در ته ذهنتان شکست در هر کاری وناشایستگی باورتان شده دوباره شکست میخورید ومایوس تر از همیشه میشوید
اینگونه است که باورها زندگی ما را می سازند.واما نکته خوش آیند اینست که باورها گرچه قوی هستند ولی شما وذهن برترتان که همان روح الهی شماست از باورهایتان قویتر است.وما میتوانیم این باورها را به مرور زمان بشکنیم و‌ زندگیمان را به سوی خوشبختی هدایت کنیم

whatsapp