انرژی مثبت

بحران انرژی پنهان، دنیای ما را تهدید می کند. جامعه بی ثبات با تکنولوژی و فناوری برتر، بسیاری از ما را گرفتار ناراحتی های فیزیکی،
هیجانی و روحی کرده است.
با اخبار و اطلاعات زیاد از حد و نه چندان خوب روبه‌رو هستیم. گرانی و تورم و عدم ثبات فاکتورهای اقتصادی امانمان را بریده است؛ و هر لحظه با شوک های جدیدی روبرو می شویم. مردم هم که به این قضایا دامن می زنند و این حرف‌ها نقل محافلشان شده است.
در این اوضاع آشفته، ما از خودمان، دور افتاده ایم؛ و انرژی هایمان فروکش کرده است.
خوب در این شرایط تنها راه زدودن این گونه تنش ها و ناملایمات که قدرت شفابخشی هم‌دارد، زنده نمودن عشق درونی است.
باید کانال های ورودی ذهن را به روی این گونه اخبار های خشونت و بیماری های نادر و اقتصاد نابهنجار بست و به خود راستین مراجعه کرد.
باید چشم را به روی وقایع بیرونی بست و چشم دل را به روی زیبایی های جهان هستی باز کرد. باید با آن آشوب ها و آشفتگی ها خداحافظی کرد و از این انرژی های منفی که بر روح و روان و جسم صدمه میزند فاصله گرفت.
باید آگاهانه کنترل ذهن را در دست گرفت و خود را از بند اسارت محدودیت‌ها و شدائد آزاد کرد. حس های شهودی را بیدار کرد و آگاهانه تمرکز را بر روی موارد دلخواه گذاشت؛ و به موضوعاتی پرداخت که در حلقه نفوذمان قرار دارند.
یعنی موضوعاتی که می‌توانیم بر آنها دخل و تصرفی داشته باشیم؛ و رعایت و عمل نمودن به آنها باعث رشد و پیشرفت مان می‌شود.
باید مسیر انرژیهای منفی را عامدانه عوض کرد و از مواردی که چالش برانگیز است و بر روی سیستم عصبی فشار وارد می‌کند اجتناب کرد. برنامه انرژی مثبت به شما کمک می کند تا، روشی را پیدا کنید که با آن هماهنگ هستید؛ به خود حیات دوباره ببخشید؛ یک جاده و راه معنوی تغذیه‌کننده برگزینید؛ رویکرد سالمی را همراه با رژیم غذایی و ورزش و تندرستی پی‌ریزی کنید. انرژی هیجانی مثبت را برای مبارزه با منفی نگری خلق کنید؛ آغوش خود را به روی سیلان خلاقیت و الهام بگشایید؛ خنده و شوخی و از انزوا بیرون آمدن را جشن بگیرید؛ مردم و موقعیت‌های مثبت را جذب کنید؛ و نعمت و فراوانی را در زندگی تان خلق کنید.

نویسنده : جناب اقای منصور عارف

whatsapp