ارتباطات موثر

یکی از نیازهای بنیادی انسان نیاز به داشتن ارتباطات موثر است، بدون شک یکی از رازهای رهبران بزرگ و مدیران شرکتهای موفق داشتن ارتباطات موثر است، آنها بگونه ای اعجاب انگیز توانایی اثرگذاری بر روی دیگران و به خدمت گرفتن نیروهای آنها را دارند.
حتی اگر مدیر یک شرکت نیز نباشید، باز نیاز به داشتن ارتباط موثر با دیگران و حداقل با خانواده و همسر خودتان منتفی نمی‌شود و کسب دانش لازم در خصوص نحوه تعامل و ارتباط با دیگران یک ضرورت است، بخاطر اینکه انسان یک موجود اجتماعی است و بدون داشتن ارتباطی موثر بارش به منزل نمی‌رسد.
عدم تسلط به ارتباطات موثر می تواند تعارض هایی را در روابط شما با کارفرما، همکار، همسر و سایر کسانی که با آنها در ارتباط هستید به وجود آورد و یا حتی در اثر پیشروی و عدم مدیریت صحیح رابطه آنرا به بن بست بکشانید و مشکلاتی را برای خودتان و طرف مقابل به وجود بیاورید.اگر شرائط ارتباط سخت و غیر قابل تحمل شود ممکن است بعلت عدم تعامل با کارفرما مجبور به ترک کارتان شوید و یا در اثر عدم ارتباط صحیح با همسر مجبور به جدایی شوید و یا مجبور شوید طلاق عاطفی را تحمل کنید و در نهایت عدم ارتباطات موثر باعث می شود شرائط زندگی برایتان سخت و عذاب آور باشد و در پاره ای موارد موجبات دلسردی و نا امیدی شما را از زندگی فراهم آورد، چون حس می‌کنید که همه با شما دشمن شده‌اند و یا در مقابلتان گارد دارند، بنظر می‌آید که همه پایشان را در یک کفش کرده‌اند که شما را آزار دهند، در حالی که اینچنین نیست و فقط شما نحوه ی ارتباط موثر با دیگران را بلد نیستید و این رنج و عذابی است که خودتان منشا ظهور آن هستید.
در صورتیکه با اینگونه چالش ها در زندگی مواجه هستید یاد گرفتن ارتباطات موثر و نحوه تعامل با دیگران برای شما از نان شب هم واجب تر است.
در دوره ارتباطات موثر یاد می‌گیرید که چطور با دیگران بر سر موضوعات مختلف به تفاهم برسید و حتی توجه آنها را به خودتان جلب کنید، بطوریکه آنها علاقه مند به ایجاد ارتباط با شما باشند و هر دو طرف از یکدیگر نفع ببرید و مشکلات را بصورتی برد-برد حل کنید.
در ارتباط موثر شما با احساسی قویتر و با شور و اشتیاقی متفاوت با دیگران ارتباط برقرار می‌کنید و نتایجی متفاوت هم می‌گیرید، به تبعیت از حسهای زیبایی که به دیگران انتقال می‌دهید آنها هم تمایل به برقراری ارتباط با شما دارند و از سخن گفتن با شما به وجد می‌آیند.
وقتی به این درجه از مهارت می رسید چرخهای دنیا برایتان روغنکاری می شوند و زندگی شکل و شمایل زیباتر و جذاب تری از خودش به شما نشان می‌دهد و در واقع توانایی بهره گیری از امکانات دنیا و نیرو و انرژی دیگران را در راستای تحقق اهدافتان پیدا می‌کنید و انرژیتان هرز نمی‌رود و نیروهای جدیدی در شما پدیدار می‌شوند که به تسهیل کارها و امورتان می‌انجامد.

whatsapp