پاسخ به: تمرین دوم (پرسیدن سوالات)

#127472
فاطمه رضاییان
مشارکت کننده

سلام

من چی کارمی کردم؟ویس می گرفتم

چرااین کارمی کردم؟چون تمرین کلاس بود

چی کارمی کردم بهتراین کارانجام بدهم؟باآموزش ازاستادوخانم صادقیان

whatsapp