پاسخ به: بازخوردهای دوره

#127394
سعیده سعیدفرد
مشارکت کننده

سلام استادجانم خداقوت…استادجان من دیشب بعدکلاس درپروسه تمرین قرارگرفتم با سه نفرکه زنداداش های من بودن تلفنی که صحبت کردم سعی کردم ازاون دومورد خوب صحبت کردن رو به کارببرم دیدگاه تازه بکاربردم دیگه مثل قبل هی نگفتم چه خبر واینکه دومین موردش کمترازخودم حرف زدم.

تمرین دوم که گفتین کش بندازم بلافاصله انداختم ومراقب صحبت کردنم  بودم.

بعد ازتلفنی صحبت کردن ازخودم سوالات رو پرسیدم:چه حرفی زدم؟اول درمورد احوال پرسی وبعد صحبت کارزنداداشم شد

چرا این کاررومیکردم؟برای اینکه یه هفته ای بود باهاشون درارتباط نبودم ازروی دلتنگی

چطورمیشد که بهترانجام بدهم؟ازطریق همون دومورد خوب صحبت کردن که درس دادین دیدگاه تازه وکمتردرمورد خودم صحبت کردن.

استادجان ویس هم درداخل گروه گذاشتم.ممنونم ازشما بخاطر آموزش های فوق العادتون🙏🌷

whatsapp