پاسخ به: بازخوردهای دوره

#127213
فاطمه رضاییان
مشارکت کننده

سلام استادجان دوره خجولی بسیاربرام مفیدبوده من تواین دوره متوجه شدم بایدروی اقتدارم کارکنم فهمیدم من بلدنیستم بلدنیستم چه جوری مسائل ام رومدیریت کنم درک این چیزهاقدم اول هست واینکه پذیرفتم ممنونم استادجان

whatsapp