سناریو شغلی

سناریوی هنری من از کلاس دوم راهنمایی که درس هنر تازه به درس هامون اضافه شده بود شروع میشه ؛ همون اولین جلسه معلم هنر یک گلدان گل پتوس که یکی بچه ها هدیه آورده بود براشون گذاشت روی میز واز ما خواست شروع کنیم به کشیدن مدل ،واین اولین مدل زنده بود که از من خواسته شده بود بکشم ودرپایان کلاس خودم با حیرت به کارم نگاه میکردم وحتی پرسپکتیو وکنتراست هم رعایت کرده بودم واین را از اون لحاظ میگم که نقاشیم خیلی شبیه مدل شده بود ویادمه معلم خواست که بچه ها منو تشویق کنن واین در حالی بود که بیشتر بچه ها نتونسته بودن نقاشی رو ارائه بدن وبه خاطر میارم بچه ها که متوجه شده بودن من استعداد خاصی تو کشیدن نقاشی دارم وخیلی علاقه دارن حدود ۲۰ نفر بچه ها از کلاس ۳۰ نفره از من خواستن سر امتحان هنر براشون نقاشی بکشم ومنم که از نقاشی کشیدن لذت میبردم قبول کردم، در تایم ۴۵ دقیقه ۲۱ نقاشی متفاوت کشیدم ورنگ آمیزی به عهده خود بچه ها بود وهرگز معلم هنر متوجه این نشد که من براشون کشیدم واین خاطره برای همیشه تو ذهن من موند و بعد از اون روز وجتی قبلش من همیشه تو هر فرصتی که پیش میومد وکاغذ وقلم دستم بود شروع میکردم به کشیدن نقاشی هایی که بعدها متوجه شدم سبک منیاتوری بوده وزمانی که موقعیت برام فراهم شد ومن تونستم در تهران تو فرهنگسرا با یک استاد هنرمند(استاد صمیمی عزیزم ) که نقاشی هاشون رو خیلی دوست داشتم آشنا شدم و طراحی ونقاشی رنگ وروغن رو از ایشون ف را گرفتم ودر واقع به یکی از آرزوهام رسیدم وهرگز به هنر نقاشی به عنوان شغل ومحل درآمد فکر نکردم وهمیشه وتا ابد دوست دارم کاری بدون نقص وکامل وپر از حس خوب وزیبا دگاهی وبا مفهوم گاهی تکام با ابهام ارائه بدم ومطمئنم تو این زمینه و مسیر زیبا موفق بودم و خواهم شد

 

فهرست مطالب

مشاوره

09136713317

whatsapp